Beskattning av vinst för bolag och aktieägare

2017-06-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Funderar att privat köpa andel av travhäst som i sin tur ingår i ett aktiebolag. Vid eventuell vinst från inkörda pengar fördelas den på andelar. Hur skall det beskattas? Vad betalar aktiebolaget och vad betalar jag? Skall utbetald vinst från bolag till privatperson både skattas i form av moms och skatt på vinst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Aktiebolag beskattas för sin vinst genom bolagsskatt. Skatten uppgår till 22% av den beskattningsbara inkomsten enligt 65:10 inkomstskattelagen (IL). Gör bolaget således en vinst på 100 000 kronor för ett beskattningsår ska 22 000 betalas i skatt.

Som jag förstår det är den andel du funderar på att köpa en andel i aktiebolaget som äger hästen. När bolag ger utdelning till sina aktieägare beskattas ägarna för utdelningen. Utdelningar ska enligt 42:1 IL tas upp i inkomstslaget kapital. Utdelningar behandlas lite olika beroende på om aktiebolaget är noterat eller onoterat. Jag gör antagandet att ert bolag inte är noterat. För andelar i onoterade bolag tas utdelning upp till 5/6 enligt 42:15 a IL. Det innebär att 1/6 av utdelningen i praktiken blir skattefri. Om exemplet ovan fortsätts är vinsten efter skatt 78 000 kronor. Är ni exempelvis 10 personer som äger bolaget och får lika stor utdelning får ni således 7 800 kronor var om ni bestämmer er för att dela ut hela vinsten. Av de 7 800 kronor du får ska du ta upp 5/6 till beskattning, vilket är 6 500 kronor. Om du inte har andra inkomster eller utgifter i inkomstslaget kapital är ditt överskott 6 500 kronor. Överskottet ska sedan beskattas med 30% enligt 65:7 IL, vilket blir 1 950 kronor. Av de 7 800 kronorna får du alltså behålla 5 850 kronor efter skatt.

I aktiebolag beskattas vinster därmed först hos bolaget och sedan hos ägarna vid utdelning. Någon moms blir det inte fråga om eftersom moms är en skatt på konsumtion som läggs på varor eller tjänster.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (560)
2021-08-02 Slottsregeln
2021-07-24 Ofullständig fråga
2021-06-30 Dubbel bosättning - var folkbokför man sig?
2021-06-22 Skatt vid bodelning

Alla besvarade frågor (94603)