Beskattning av utländsk pension

FRÅGA
Jag är sedan femton ar utlandsbosatt (har bott i Luxembourg och Schweiz). När jag flyttade fran Luxembourg föll en del av min pension ut i kontanter som jag flyttade till mitt pensionssparande i Schweiz. Nu undrar jag vad som händer om en stor del av pensionspengarna jag sparat under de femton ar jag varit utlandsbosatt utbetalas i en klumpsumma när jag lämnar Schweiz och flyttar hem till Sverige?Eftersom jag inte haft nagon pensionsgrundande inkomst i Sverige de senaste femton aren vill jag självfallet undvika att mitt pengarna beskattas som inkomst av tjänst med 57% eller vad skattesatsen nu är. Jag hävdar därför att pengarna skall anses som ett sparande, och att därför endast eventuella räntor bör beskattas.Jag har de senaste fem manaderna varit i kontakt med skattemyndigheten vid ett tiotal tillfällen och försökt fa ett svar om vilka regler som gäller, men de bara hänvisar till sin hemsida och/eller kopplar runt mig hos handläggare som inte har en susning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om du vill veta hur din pension från Schweiz kommer att beskattas i Sverige när du är bosatt i landet. Har jag tolkat frågan fel är du välkommen att återkomma med följdfrågor.

Först och främst är det så att du, från och med den tidpunkten du är bosatt i Sverige, är obegränsat skattskyldig i landet (inkomstskattelagen -i det följande IL- 3 kap. 3§ 1 st. p. 1). Det betyder att alla dina inkomster, inklusive pensionen från Schweiz, beskattas i Sverige (IL 3 kap. 8§). Rätt till pension behandlas av lagen som tjänst (IL 10 kap. 2§ p. 1).

Just för att undvika eventuell dubbelbeskattning har Sverige och Schweiz ingått ett dubbelbeskattningsavtal. Avtalet är tillämpligt på både dig (artikel 1) och din pension (artikel 2 §3). Enligt artikel 19 §1 får Schweiz beskatta pensionen som härrör från Schweiz och betalas till dig när du har hemvist i Sverige. Detta skapar ett konkurrerande skatteanspråk, vilket avtalet löser i artikel 24. Enligt §1 ska Sverige avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som du kommer att erlägga i Schweiz från din svenska skatt.

När det gäller den del av din fråga som har med inkomstslaget att göra, det vill säga huruvida pengarna ska beskattas som inkomst av tjänst eller inte, skulle jag vilja hänvisa till IL 10 kap. 5§, vilken reglerar vad som avses med pension. Som jag förstår din fråga kan 2 st. 1 p. vara tillämplig i ditt fall. Bestämmelsen fastställer att ersättningar ur pensionssparkonto till pensionsspararen omfattas av "pension" och därför beskattas som tjänst.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej igen Sotirios, Tack för nedanstaende svar. Bara ett förtydligande: Jag är för närvarande bosatt i Schweiz och har ca 20 ar kvar till pensionen, men jag funderar pa att flytta hem till Sverige. Blir jag obegränsat skattskyldig fran den dag jag skriver in mig som boende i Sverige? Eller gäller den obegränsade skattskyldigheten för kalenderar (taxeringsar)? Den Schweiziska skattemyndigheten kommer att dra en källskatt pa det utbetalda pensionssparandet som jag genererat de senaste femton aren, (källskattesatsen är mycket lägre i Schweiz) om jag väljer att fa den utbetald i en klumpsumma när jag flyttar. Om jag far pensionssparandet utbetald till mitt konto i Schweiz innan jag skriver in mig i Sverige bör väl pengarna rimligtvis vara att anse som intjänade och redan beskattade (som vilket sparande som helst) och därmed inte beskattas som inkomst av tjänst i Sverige? Skattemyndigheten kan väl inte beskatta tillgangar retroaktivt när jag inte är skriven i Sverige? Om jag exempelvis skriver ut mig ur Schweiz 31/10 ar 1, reser runt i tva manader och skriver in mig i den svenska folkbokföringen 1/1 ar 2 och pensionssparandet utbetalas till mitt konto i Schweiz i mellanperiode när jag är ute och reser, bör väl inte Skattemyndigheten ha rätt att beskatta pensionssparandet? Hälsningar, Joacim Söderlund
2016-11-30 22:16
Kommentera
Relaterat innehåll