Beskattning av ungerskt arbete som sker på distans i Sverige

FRÅGA
Hej! Min sambo som är ungersk medborgare kommer att flytta till Sverige från Ungern i december och stanna minst ett år, men kanske längre. Han planerar att fortsätta jobba för det ungerska företag där han nu är anställd, men jobba på distans från Sverige. Varannan vecka kommer han att behöva resa tillbaka till Ungern i 1-2 dagar för jobbets skull. Han kommer inte att söka ytterligare jobb i Sverige men planerar att studera svenska på SFI. Vi undrar om detta räknas som dubbel bosättning och om han får svenskt personnummer (tillräckliga tillgångar), blir han då automatiskt skatteskyldig i Sverige, även om han redan betalar skatt i Ungern? Hur kan vi undvika dubbelbeskattning? Och hur kommer hans besparingar att beskattas?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga gäller skatterätt varför Inkomstskattelagen (IL) är tillämplig. Jag utgår från att din sambo inte tillhör en utländsk stats beskickning eller karriärkonsulat i Sverige eller i övrigt ingår i beskickningens eller konsulatets personal. I de fall finns andra regler än vad jag kommer redogöra för.

Privatpersoners skattskyldighet

Privatpersoners skattskyldighet regleras i 3 kap. IL. Privatpersoner kan antingen vara begränsat skattskyldiga eller obegränsat skattskyldiga. Den som är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man ska betala skatt för samtliga inkomster i Sverige och utlandet, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land (3 kap. 3 § IL). Eftersom din sambo ska bo i Sverige i minst ett år och kommer vistas stadigvarande i Sverige, kommer han anses vara obegränsat skattskyldig. Enligt inkomstskattelagen kommer din sambo alltså behöva beskatta i Sverige för eventuell inkomst från Sverige samt den inkomst han får från Ungern (inkluderat besparingar som ränta på bankkonto, utdelning eller försäljning av aktier som han har i Ungern). Studierna samt personnummer är inte avgörande i frågan, redan det faktum att din sambo kommer vara bosatt och stadigvarande vistas i Sverige gör honom obegränsat skattskyldig i Sverige.

Kan din sambo undvika dubbelbeskattning?

Som tur är finns det i många fall dubbelbeskattningsavtal som avgör i vilket av länderna beskattning ska ske, för att förhindra dubbelbeskattning. I ert fall gäller Lag (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern. Dubbelbeskattningsavtalet reglerar hur beskattning ska ske vid bland annat fall av utdelningar och inkomster. För att besvara tydligt på vad som kommer gälla i din sambos fall behövs dock mer information kring hans situation vad gäller både hans arbete och hans besparingar. Av dubbelbeskattningsavtalets artikel 23 framgår att om person med hemvist i Sverige (som förmodligen kommer vara i din sambos fall) förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i avtalet får beskattas i Ungern, ska Sverige (med vissa undantag) inte beskatta inkomsten eller förmögenheten. Medan om en person med hemvist i Ungern förvärvar inkomst som får beskattas i Sverige ska Ungern avräkna ett belopp motsvarande den skatt som betalats i Sverige. Vad gäller utdelning får den beskattas av båda länderna men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis gäller att den privatperson som är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man ska betala skatt i Sverige för samtliga inkomster i Sverige och utlandet. Det finns dock ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern som kan förhindra att din sambo blir dubbelbeskattad, men det beror på omständigheterna. Din sambo bör inte behöva dubbelbeskattas för hans inkomst, men kan bli skattskyldig i både Sverige och i Ungern för hans besparingar beroende på vilken typ av besparingar han har.

Området är stort och komplicerat men jag hoppas att detta gjorde det tydligare. För att få svar på mer exakt vad som gäller i din sambos situation behövs mer information, jag råder er att vända er till skatteverket. Du kan använda dig av länken nedan: https://www.skatteverket.se/foretag/internationellt/dubbelbeskattning.106.233f91f71260075abe8800010240.html .

Med vänliga hälsningar,

Hanna Haavisto
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (307)
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?
2021-11-20 Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor
2021-11-04 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?
2021-11-03 Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

Alla besvarade frågor (97623)