Beskattning av tävlingsvinster

2021-03-31 i Inkomstskatt
FRÅGA
Jag vill anordna en tävling på jobbet där vi tävlar i antal steg eller aktivitetsminuter. Jag tänkte höra med min arbetsgivare om dom kan hjälpa till med att betala för lite vinster. Vilka typer av vinster är skattefria för deltagarna? Vi har friskvårdsbidrag redan, kan vinster i form av massage eller PT timme fortfarande ges som vinst utan att det blir skattefritt?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som gör sig aktuell i ert fall är inkomstskattelagens (IL). Regler om beskattning av tävlingsvinster stadgas i 8 kap. 4 § IL. I regel är tävlingsvinster skattepliktiga, men de kan vara skattefria om förutsättningarna för en skattefri tävlingsvinst i 8 kap. 4 § IL är uppfyllda. En förutsättning för att en tävlingsvinst ska vara skattefri är att den inte hänför sig till anställning eller uppdrag och inte består av kontanter eller liknande (t.ex. presentkort). Vidare är tävlingsvinster skattefria om de avser minnesföremål (t.ex. medalj) som inte är värt mer än 1400 kr.

I ert fall verkar det röra sig om en vinst till följd av en prestation - tävlingen är anordnad på jobbet och går ut på att "tävla i antal steg eller aktivitetsminuter", och i utbyte mot denna prestation kan man vinna ett pris. Jag tolkar detta som att tävlingen utförs på jobbet/under arbetstider. Tävlingen förefaller därmed ha koppling till anställningen. Detta betyder att tävlingsvinsten kommer att vara skattepliktig eftersom undantagen i 8 kap. 4 § IL ej är uppfyllda. Skattepliktiga vinster beskattas i inkomstslaget tjänst (för den anställde som vunnit priset), dvs. med kommunal (och eventuell statlig) inkomstskatt tillsammans med vederbörandes övriga förvärvsinkomster.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (189)
2021-03-31 Beskattning av tävlingsvinster
2021-03-25 Vilka kriterier gäller för att få sinkskatt på pension?
2021-03-20 Vad innebär uttagsbeskattning?
2021-03-17 Brottsligt att tjäna svarta pengar?

Alla besvarade frågor (91289)