Beskattning av tävlingsvinst

2016-10-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej igen! Ställde en fråga ang utdelning av vinst till en privatperson tidigare idag, men 1) är det ok att lotta ut en gåva bland de som uppgivit rätt svar? (dvs utan annan motprestation) och 2) de svarande är anställda på andra bolag än det som arrangerar tävlingen - påverkas vinnaren då av förmånsbeskattn? o 3) om värdet på vinsten är 3500:- Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tävlingsvinster är skattefria om de inte hänför sig till anställning eller uppdrag, inte består av kontanter eller liknande och om de avser minnesföremål alternativt har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet (ca 1300 kr), 8 kap 4§ Inkomstskattelagen.

I praxis har vinsten i en tävling om var anordnad av en tidning och bestod i att lösa en i tidningen införd ordgåta ansetts som lotterivinst och således inte inkomstbeskattas (RÅ 1961 not. 1280). Således bör det inte vara några problem att lotta bland de som har uppgivit rätt svar. Däremot överskrider 3500 kr det maximala värdet för att en tävlingsvinst ska vara skattefri.

Förmodligen kommer vinnarna alltså behöva betala skatt för tävlingsvinsten.

Tävlingsvinsten är skattepliktig i inkomstslaget tjänst, 11 kap 1§ Inkomstskattelagen. För beskattningen i tjänst saknar det betydelse om verksamheten är tillfällig eller varaktig och det behöver inte heller föreligga något uppdragsförhållande. Alltså spelar det ingen roll att karaoketävlingen är en engångsföreteelse utan vinsten ska beskattas som inkomst av tjänst. Eftersom tjänsteinkomsten beskattas progressivt beror skattesatsen på vinnarens övriga inkomster under året, 65 kap 3§ och 5§ Inkomstskattelagen. Dessutom kan vinnaren ha rätt till olika avdrag som t.ex. grundavdrag.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (540)
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?
2020-09-29 Hur kort svarstid får Skatteverket använda?
2020-09-28 Min man bor i Iraq och vill skicka nästan en miljon för mig för att köpa en lägenhet här. Ska vi betala skatt för dessa pengar?

Alla besvarade frågor (85175)