Beskattning av tävlingsvinst

2016-05-17 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej Lawline. Vi tänkte ha en karaoke tävling i vår förening med förstapris på på 5 000:- Hur beskattas detta
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tävlingsvinster är skattefria om de inte hänför sig till anställning eller uppdrag, inte består av kontanter eller liknande och om de avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet (ca 1300 kr), 8 kap 4§ Inkomstskattelagen.

Med tävlingsvinster avses vinster som avser någon form av prestation och som inte är att hänföra till anställning eller uppdrag. Undantaget avser bl.a. medaljer, plaketter o.d. som har karaktären av minnesföremål. En vinst på 5000 kr för att man vunnit en karaoketävling är alltså skattepliktig då den inte beror på slumpen utan hänför sig till en prestation.

Tävlingsvinsten är skattepliktig i inkomstslaget tjänst, 11 kap 1§ Inkomstskattelagen. För beskattningen i tjänst saknar det betydelse om verksamheten är tillfällig eller varaktig och det behöver inte heller föreligga något uppdragsförhållande. Alltså spelar det ingen roll att karaoketävlingen är en engångsföreteelse utan vinsten ska beskattas som inkomst av tjänst. Eftersom tjänsteinkomsten beskattas progressivt beror skattesatsen på vinnarens övriga inkomster under året, 65 kap 3§ och 5§ Inkomstskattelagen. Dessutom kan vinnaren ha rätt till olika avdrag som t.ex. grundavdrag.

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (178)
2021-01-19 Förklaring av RÅ 1989 ref. 57 - Traktormålet
2021-01-18 Corona och ettårsregeln
2021-01-06 Hur ska en kostnadsersättning beskattas?
2020-12-21 How will the taxes be for a Danish citizen living in sweden- selling a house in Denmark?

Alla besvarade frågor (88313)