Beskattning av skadestånd inom näringsverksamhet

2017-04-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej.Har ett ab som ska läggas ner pga att lokalen företaget bedrivs i ska rivas. Bolaget som äger lokalen har inte kunnat erbjuda likvärdig ny lokal och därför bestämt att betala ut ett skadestånd. Min fråga hur beskattas ett sådant skadestånd? Läggs det på ev vinst o skattas då?Med vänlig hälsningJeanette
SVAR

Hej Janette och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om hur skadestånd ska beskattas och inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) är tillämplig (här). Huvudregeln är att alla inkomster i näringsverksamhet ska tas upp som intäkt, 15 kap. 1§ IL. Ersättningen ifråga utgör en sådan inkomst (jfr HFD 2012 ref. 39). I inkomstslaget näringsverksamhet ska inkomster och utgifter som hör till sådan verksamhet tas upp. Kapitel 15 IL behandlar vad som ska betraktas som sådan inkomst. Skattefrihet kan föreligga bara om det finns ett undantag från beskattning i inkomstskattelagen. Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är skattefria enligt 8 kap. 22 § IL. Detta gäller dock inte till den del ersättningen avser tillgångar i näringsverksamhet eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamhet. Därmed omfattas skadeståndet inte av skattefriheten och är därför skattepliktigt, vilket framgår av IL och även Skatteverkets rättsliga vägledning som du hittar på deras hemsida. Vid ytterligare frågor eller funderingar angående beskattning av skadeståndet ber jag dig vända dig till Skatteverket.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Nathalie Byström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (559)
2021-07-24 Ofullständig fråga
2021-06-30 Dubbel bosättning - var folkbokför man sig?
2021-06-22 Skatt vid bodelning
2021-05-30 När räknas jag som skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning?

Alla besvarade frågor (94270)