FrågaSKATTERÄTTFörsäljning av fastighet05/03/2022

Beskattning av semesterbostad som sålts utomlands

Hej! Jag har sålt en semesterbostad i Spanien med vinst. Jag undrar om jag ska skatta i båda länderna?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du måste betala skatt i både Spanien och Sverige för försäljningen av din semesterbostad i Spanien. Huruvida du ska bli beskattad eller inte beror dels på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig, dels på bestämmelser i ett skatteavtal mellan Sverige och Spanien. I mitt svar kommer jag att utgå från att du har din huvudsakliga hemvist i Sverige och är obegränsat skattskyldig. Om så inte är fallet får du gärna höra av dig.

Innebörden av obegränsat skattskyldig

Du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du är bosatt i Sverige (har din huvudsakliga hemvist i Sverige), eller stadigvarande vistas i Sverige, eller har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt i Sverige, 3 kap. 3§ inkomstskattelagen (IL). Det krävs endast att ett av dessa kriterier är uppfyllda för att du ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Att du är obegränsat skattskyldig, innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet, 3 kap. 8§ IL.

Försäljning av semesterbostad i Spanien

Utgångspunkten är att du ska beskattas för kapitalvinsten från din semesterbostad i enlighet med 3 kap. 8§ IL. Å andra sidan, kan det finnas bestämmelser i ett eventuellt dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien som anger vilket land kapitalvinsten ska beskattas. Dubbelbeskattningsavtal upprättas mellan länder för att skydda personer mot dubbelbeskattning. Huvudregeln är att fastigheten endast ska beskattas i det land där fastigheten finns, men det kan finnas specifika omständigheter i det enskilda fallet som tyder på annat.

Slutsats

Utgångspunkten är att du ska beskattas för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet om du är obegränsat skattskyldig i Sverige. Å andra sidan, kan det finnas bestämmelser i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien som anger hur inkomsten ska beskattas. Jag rekommenderar dig att söka upp det aktuella dubbelbeskattningsavtalet för att ta reda på vad som gäller. I övrigt råder jag dig att spara alla dokumentet på försäljningen och annan relevant information utifall Skatteverket vill ha åtkomst till detta.

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Linnéa LingemarkRådgivare