Beskattning av pokervinst - eventuell självrättelse av deklaration

2015-11-17 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har fåttt en förfrågan av skatteverket om jag spelat poker på sidor utanför EU, 2009-2012.Min fråga; Eventuell skatt på vinster under 2009, som inte skattats för,blir dom preskriberade efter årsskiftet 2015-16?Svaret till skv skulle varit inne med siffror från mig i juli, men jag har inte skickat in något och inte fått nån påminnelse.
SVAR

Tack för att du vänt dig till Lawline med din frågeställning

Som jag förstår rör din fråga endast de vinster som uppkom under 2009. Frågan är om eventuell beskattning för dessa vinster preskriberas efter årsskiftet 2015-16.

Den normala eftertaxeringstiden (preskriptionstiden) är 5 år. Preskriptionstiden för ett grovt skattebrott är 10 år. Graden för skattebrottet avgörs efter hur stora inkomster som undanhållits för beskattning. För att det ska anses röra sig om ett grovt skattebrott måste inkomsten under det aktuella inkomståret (i ditt fall 2009) uppgå till minst 10 prisbasbelopp. Så om man räknar för året 2009 bör den undanhållna inkomsten ha rört sig om minst 428 000 kr (42 800 kr x 10). Då jag inte vet hur stora pokervinster du hade under 2009 kan jag inte avgöra hur lång tid det kommer röra sig om då jag inte kan avgöra vilken grad Skatteverket misstänker att det rör sig om.

Dock skriver du också att Skatteverket har varit i kontakt med dig och bett dig komma in med siffror i juli. Du har inte gjort detta men du har inte heller fått någon påminnelse. Hur kan detta påverka dig och beskattningen?

Att Skatteverket varit i kontakt med dig antyder att de granskar dina deklarationer och med det har du förbrukat din möjlighet att själv rätta din deklaration, så kallad självrättelse. Att göra en självrättelse betyder att man självmant ändrar sin inkomst för att undvika skattetillägg (straffavgift) vid en senare granskning (om man lämnat in oriktiga/ofullständiga uppgifter vid första tillfället). Då Skatteverket redan varit i kontakt med dig angående detta kan du nu inte längre anses lämna uppgifter på eget initiativ. Du har även valt att på deras uppmaning inte lämna in uppgifter.

Du kan läsa mer om förfarandet på Skattverkets hemsida vida den här länken: Skatteverket Självrättelse av deklaration

Du kan läsa mer om skattebrotten, deras straff och påföljder m.m. här här

Jag hoppas svaret gett dig mer insikt i situationen. Det går alltid att återkomma till oss med vidare frågor eller vända dig direkt till Skatteverket.

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86870)