Beskattning av lön - Sverige eller Japan?

FRÅGA
Hej, Jag är bosatt i Japan sedan 2010. Min familj är också japansk. Vi planerar nu att åka tillbaka till sverige. Timing for flytt beror på när jag får jobb. Troligast kommer jag att åka själv först i sista kvartalet 2019. Resten av min familj flyttar under första kvartalet 2020.Min fråga är:I vilka länder kommer jag att behöva beskatta min inkomst etc under 2019 om jag t.ex. börjar jobba 1 oktober i Sverige men min familj är kvar i Japan tom mars/april 2020? a) Både i sverige och i Japan?b) Bara i Japan? c) bara i Sverige?Arbetsgivare i sverige är ett svenskt företag och lön kommer att sättas in på svenskt bankkonto. Jag är andelsägare i fritidshus i sverige. Hyr lägenhet i Japan. Planerar att hyra lägenhet i Sverige med (vid flytt). Mycket tacksam för råd. mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som ett kort svar på din fråga är det alternativ c som kommer gälla.

Sverige kommer nämligen att kunna beskatta inkomsten enligt inkomstskattelagen (3 kap. 3 § och 8 § inkomstskattelagen eller 3 kap. 18 § inkomstskattelagen). Utan att vara inläst på japansk rätt är jag osäker på om Japan skulle anse sig ha rätt att beskatta lönen. Men: vid det fall att Japan anser sig ha en sådan rätt har Sverige och Japan slutit en internationell överenskommelse som delar upp rätten att beskatta viss inkomst. Det är väldigt vanligt att stater sluter såna här överenskommelser för att förhindra att en inkomst blir dubbelbeskattad till orimligt höga skatter. Det innebär helt enkelt att staterna kompromissar vem som ska få skatta vilken inkomst. Enligt den överenskommelse som träffats mellan Sverige och Japan, kommer din lön att få beskattas enbart i Sverige (se artikel 15). Det betyder att även om Japan skulle få för sig att vilja skatta på din lön, skulle det inte vara möjligt.

OBS jag vill påpeka att mitt svar enbart gäller beskattning av lönen. Andra utfall kan ske för andra typer av inkomster som du har.

Tack för din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll