Beskattning av kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

FRÅGA
Jag planerar att sälja en fastighet som jag fick via arvskifte. Arvskiftet gjordes 2004 då jag löste ut mina syskon. Vår far levde fortfarande. Dödsboet är sedan 1984 då vår mor avled. Hur ser beskattningen ut vid en eventuell försäljning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en eventuell försäljning av fastigheten kommer kapitalvinsten att beskattas enligt reglerna i inkomstskattelagen (IL). Kapitalvinsten från en fastighetsförsäljning beräknas genom att man från ersättningen (det du säljer fastigheten för) drar av det s.k. omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet består dels av anskaffningsutgiften för fastigheten, dels kostnader för ev. förbättringsutgifter som ny-, till- och ombyggnader samt förbättrande reparationer (44 kap. 14 § IL). Eftersom du ärvt fastigheten tar du över arvlåtarens anskaffningsutgift. Det är alltså det arvlåtaren köpte fastigheten för som utgör din anskaffningsutgift i kapitalvinstberäkningen.

Formeln för kapitalvinstberäkningen ser alltså ut såhär:

Ersättning – omkostnadsbelopp = kapitalvinst/förlust

Är resultatet vid beräkningen positivt har du gjort en kapitalvinst, men det är endast som 22/30 av vinsten som beskattas (45 kap. 33 § IL). Skattesatsen på 22/30 av vinsten är 30 %, vilket motsvarar en skattesats om 22 % på hela vinsten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (248)
2021-06-14 Utgår man från inköpspriset eller nuvarande marknadspriset vid beräkning av kapitalvinst när det gäller gåva?
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

Alla besvarade frågor (94568)