Beskattning av inkomster från utlandet

Hej!

Jag är svensk medborgare och bor i Sverige. Har tänkt arbeta utomlands nästa år på Grönland, under två perioder. Varje period är 4 månader lång och jag kommer vara i Sverige emellan.

Jag kommer då att betala all min skatt på Grönland, och inte någon i Sverige? Däremot kommer jag att vara skattskyldig här men kommer att kunna räkna av den svenska skatten?

Skatten på Grönland är högre än i Sverige.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår av din fråga att du är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Detta innebär att du anses som obegränsad skattskyldig i Sverige (3 kap. 3 § Inkomstskattelagen). Som huvudregel är den som är obegränsad skattskyldig, skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § Inkomstskattelagen). Med att inkomsterna från ditt arbete härrör från Grönland kommer Grönland vilja beskatta alla inkomster som intjänas i landet (källstatsprincipen). Detta skulle innebära att dina inkomster skulle dubbelbeskattas i Sverige och Grönland.

Även om enligt huvudregeln beskattas en obegränsad skatteskyldig för alla sina inkomster från in och utlandet, finns i inkomstskattelagen vissa särskilda regler om skattebefrielse, de så kallade sexmånaders- och ettårsregeln. Dock blir inte dessa regler aktuella i ditt fall med att de kräver att anställningen och vistelsen utomlands varar i minst 6 månader respektive 1 år (3 kap. 9 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att huvudregeln ska tillämpas, d.v.s. dina inkomster från Grönland kommer att beskattas både i Sverige och i Grönland.

Även om dina inkomster kommer att blir föremål för dubbelbeskattning, har du rätt till nedsättning av statlig och kommunal skatt du betalar i Sverige (2 kap. 1 § Avräkningslagen). Spärrbeloppet sätter gränsen för hur mycket av den utländska skatten som kan avräknas. Beräkningen av spärrbeloppet görs enligt 2 kap. 9 § Avräkningslagen.

Med Vänliga Hälsningar

Megi XukthiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000