FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt30/11/2018

Beskattning av inkomster från utlandet

<p>Hej,</p><p>Jag undrar om man äger en fastighet (kommersiell fastighet i Bukarest) som man hyr ut till företag i EU (Rumänien) och betalar skatt där för vinst osv måste man deklarera och skatta i Sverige för den vinsten i Rumänien för att man är svensk medborgare och bor i Sverige? Isf hur deklarerar man?</p><p>Jag jobbar i Sverige och betalar den skatten i Sverige men tänkte att logiskt skulle vara att fördela dem på vart det ligger.</p><p>Allt i Rumänien skattas där och allt här skattas här?</p><p>Tack!</p>

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Måste du deklarera dina inkomster från utlandet?

Av din fråga framgår att du är bosatt i Sverige. Bosättning i Sverige innebär att du anses i skatterättsligt mening som obegränsad skattskyldig (3 kap. 3 § 1 punkten Inkomstskattelagen). Att vara obegränsad skatteskyldig innebär att man är skatteskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § Inkomstskattelagen). Detta betyder att du är skyldig att deklarera i Sverige alla dina inkomster oavsett vart i värden de är intjänade.

Hur ska inkomsterna deklareras?

Du påstår i din fråga att du äger en kommersiell fastighet. I skatterättslig mening är en kommersiell fastighet en näringsfastighet, det vill säga en fastighet som inte är en privatbostadsfastighet ( 2 kap. 14 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att alla inkomster du får på grund av innehavet av din kommersiella fastighet, kommer du att ta upp som inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 1 § 1st och 3 st Inkomstskattelagen).

Rätt till nedsättning av svensk skatt

Även om dina inkomster kommer att blir föremål för dubbelbeskattning, det vill säga även om de ska beskattas i två länder, har du rätt till nedsättning av statlig och kommunal skatt du betalar i Sverige (2 kap. 1 § Avräkningslagen). Du har rätt att räkna av det belopp som motsvarar summan av den utländska skatt du betalar i Rumänien (2 kap. 8 § Avräkningslagen).

Med Vänliga Hälsningar

Megi XukthiRådgivare