Beskattning av hobbyverksamhet

2016-09-20 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej! Vi är tre personer som vill dra ihop en standupkväll i Malmö där flera olika komiker ska framträda. Vi har hittat ett café där vi kan vara men vi kommer att vara där efter stängning och därför själva få betala deras personalkostnad. Dessutom behöver vi betala reseersättning för komiker och eventuell mikrofonhyra. Vi får alltså en del omkostnader i samband med arrangemanget. Är det tillåtet att ta inträde(50:-) i dörren för att täcka dessa kostnader? Vi kommer inte att gå med vinst. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör skatterätt vilket huvudsakligen regleras i inkomstskattelagen ("IL"). Det första som behöver utredas i din situation är huruvida inkomsterna ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet eller som hobbyverksamhet. Kriterierna för att en verksamhet ska anses som näringsverksamhet är; förvärvsverksamhet (vinstsyfte), yrkesmässighet (varaktighet) och självständighet (se 13:1 1 stycket IL). Du nämner i din fråga att inget vinstsyfte finns, därför uppfyller din tänkta verksamhet inte kraven på näringsverksamhet och ska istället beskattas som hobbyverksamhet i inkomstslaget tjänst (se 12:37 IL).

Eftersom din tänkta verksamhet inte utgör näringsverksamhet är du inte heller bokföringsskyldig enligt bokföringslagens regler. Du har däremot en skyldighet att dokumentera alla intäkter och kostnader (spara alla kvitton och liknande) för att kunna fullgöra din uppgiftsskyldighet och möjliggöra Skatteverkets kontroll av denna (se 39:3 skatteförfarandelagen).

Efteråt ska du räkna samman alla intäkter du fick i hobbyverksamheten och dra av de kostnader som du har haft. I hobbyverksamhet får du dra av alla kostnader för verksamheten som helhet (exempelvis personalkostnader, reseersättning och eventuell mikrofonhyra). Om kostnaderna då överstiger intäkterna behöver du enligt Skatteverkets föreskrifter inte ta upp verksamheten i din deklaration. Om intäkterna överstiger kostnaderna är det belopp som överstiger noll kronor en skattepliktig inkomst av hobbyverksamhet som du måste ta upp i deklarationen.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (181)
2021-02-23 När är man obegränsat skatteskyldig?
2021-02-08 Skatt på försäljning av ägodelar
2021-01-30 Är om målning av hus avdragsgillt?
2021-01-19 Förklaring av RÅ 1989 ref. 57 - Traktormålet

Alla besvarade frågor (89537)