Beskattning av fastighetsförsäljning i utlandet

FRÅGA
Hej jag har en hypotetisk fråga om skatt. Ahmed har en fastighet i Irak som ägs av Ahmeds far. Fadern till Ahmed dör och kvar blir en fastighet till Ahmed att ärva. Ahmed säljer den ärvda fastigheten och får ut en miljon i svenska kronor. Ska Ahmed skatta i Sverige på dessa pengar som han har fått via försäljning av sin fars ärvda fastighet?MvH
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Reglerna om inkomstbeskattning finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL), men även i ex. SINK – lagen om inkomstskatt för utomlands bosatta. För att avgöra var en inkomst ska beskattas måste man inledningsvis avgöra om den skattskyldige är begränsat eller obegränsat skattskyldig.

Obegränsad skattskyldighet innebär att man är skattskyldig i Sverige för samtliga inkomster, medan en begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa specifika inkomster beskattas här. Man är begränsat skattskyldig om man inte uppfyller minst en av kriterierna för att vara obegränsat skattskyldig. Kriterierna för obegränsad skattskyldighet är (1) att man är bosatt i Sverige, (2) att man stadigvarande vistas i Sverige, (3) att man har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL).

I mitt svar antar jag att Ahmed är bosatt i Sverige, vilket gör att han anses vara obegränsat skattskyldig här i landet (inkomstskattelagen, i det följande 3 kap. 3 § IL). Detta innebär att han är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster, både i Sverige och i utlandet, 3 kap. 8 § IL. Enligt svensk lag, skulle Ahmed vara skyldig att betala skatt när han gör en vinst vid försäljningen av fastigheten, så kallad kapitalvinst.

Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet, dvs anskaffnings- plus förbättringsutgifterna för egendomen som säljs (IL 44 kap. 13-14 §§).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (215)
2019-07-16 Hur blir skatten när jag ärver en fastighet i ett annat nordiskt land?
2019-06-24 sälja varor till USA, beskattas man där?
2019-06-21 Skatt på pension intjänad i USA?
2019-06-20 Kommer jag bli beskattad för lägenhetsförsäljning i Polen?

Alla besvarade frågor (73018)