Beskattning av fastighetsförsäljning för begränsat skattskyldig person

FRÅGA
Hej! Jag bor i Frankrike sedan 1999 och är delägare i en sommarfastighet i Sverige med mina två bröder och vår pappa. Vi har tillsammans beslutat att vår pappa och älste brodern köper ut min och yngste broderns andelar. Beskattas jag i Sverige för detta?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom du är bosatt i Frankrike uppkommer först frågan om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. I ditt fall spelar detta egentligen ingen roll eftersom både begränsat och obegränsat skattskyldiga personer beskattas för kapitalvinst på en fastighet i Sverige. För fullständighetens skull kan jag ändå kommentera att du antagligen är begränsat skattskyldig, förutsatt att du för det första inte vistas i Sverige under sammanhängande perioder som är längre än sex månader och att du för det andra inte har fler anknytningspunkter till Sverige än sommarfastigheten och din vuxna familj.

Du kommer alltså beskattas för vinsten i inkomstslaget kapital, antingen enligt IL 3:18 p.11 eller enligt IL 42:1. Inkomstskattelagen, IL, hittar du här.

Vänligen,

Pernilla Friman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?