Beskattning av fastighet inköpt 1930

FRÅGA
Vad gäller med beskattning vid försäljningen av fastighet när man ärver ett hus som i sin tur ärvdes av den avlidne. Det finns ingen inköpssumma. Huset köptes på 30-talet och har gått i arv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Försäljning av fastighet skattas som kapital som är reglerat i 41 kap. inkomstskattelagen (IL). Man beräknar ett skattemässigt resultat genom att ta de inkomster som fastigheten sålts för minus omkostnadsbeloppet. (44:13). Omkostnadsbeloppet är dels de utgifter du haft när du köpte fastigheten (anskaffningsutgiften) och dels utgifter för eventuella förbättringar som gjorts på huset (förbättringsutgiften), (44:14). För fastigheter är dessa frågor specialreglerade i 45 kap. IL, till exempel kan man inte ta hänsyn förbättrande reparationer och underhåll mer än 5 beskattningsår bakåt i tiden enligt 45:12.

Din fråga rör specifikt hur man ska beräkna omkostnadsbeloppet när fastigheten har gått i arv och varit inköpt på 30-talet. Denna situation är reglerad i 45:28 IL, där det står att om fastigheten förvärvats före år 1952 anses den vara förvärvad 1952 och anskaffningsutgiften anses då vara 150% av taxeringsvärdet för år 1952. Om det inte finns ett taxeringsvärde från år 1952 måste ett taxeringsvärde beräknas eller så tar man det därefter närmsta fastställda taxeringsvärdet. I 45:29 finns speciella regler för fastigheter utomlands, då du inte angett något annat antar jag att de reglerna inte blir tillämpliga.

Eftersom du ärvt fastigheten uppstår då frågan om detta anskaffningsvärde kan användas vid en kommande försäljning. Detta är reglerat i 44:21 som anger att tillgångar som förvärvats genom arv eller testamente inträder förvärven i den tidigare ägarens skattemässiga situation (kontinuitetsprincipen). Därmed kan du använda reglerna i 45:28 om den du ärvde av kunde använda sig av det anskaffningsvärdet. Jag har försökt leta hur långt bakåt denna princip har gällt i svensk rätt och det verkar som att den funnits sen innan 1990 (se Prop 1999/2000:2 s 535). Reglerna gällande taxeringsvärdet har de också funnits med från i alla fall från 1994. Om personen du ärvde fastigheten av ärvde den innan de år som jag nu nämt kan det vara bra att kontrollera med skatteverket vad som gäller men jag gör den bedömningen att denna princip har gällt längre än så i svensk rätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (248)
2021-06-14 Utgår man från inköpspriset eller nuvarande marknadspriset vid beräkning av kapitalvinst när det gäller gåva?
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

Alla besvarade frågor (94568)