Beskattning av fastighet

2018-10-18 i Reavinstskatt
FRÅGA
Hej!Jag ska köpa en del av ett fritidshus av en släkting. Släktingen har sedan tidigare en privat skuld till mig, som jag tänkte dra av från köpeskillingen. Kan jag göra så, så att den köpeskilling hon får och kommer att betala reavinstskatt för, är det egentliga värdet minus den privata skulden?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Korta svaret på din fråga vad gäller om man kan kvitta en skuld vid köp av fastighet är ja. Det är fullt möjligt att betala genom att kvitta en skuld då lagen inte föreskriver något annat. Det enda som sägs angående erläggande av köpeskilling för fastighet är att det pris som står i köpehandlingarna är den som gäller (4 kap. 1§ 1&2 st Jordabalk). t.ex.

Pris på fastighet: 100 000 sek

Skuld som kvittas: 20 000 sek

Du betalar: 80 000 sek, dock kommer du juridiskt sett ha betalat 100 000 eftersom avskrivande av en skuld räknas som värdeöverföring.

Skatt på fastighet/Reavinstskatt

Vad gäller skatten så kommer det att fungera som följande.

Även om man använder en skuld som kvittas mot en del av priset på fastigheten så kommer det fortfarande juridiskt sett ha skett en värdeöverföring. Det innebär att reavinstbeskattningen kommer att inkludera den summa som praktiskt sett inte betalas i pengar då lagen fortfarande anser att din vän har haft en inkomst som härrör från fastigheten genom avskrivningen av skulden (41 kap. 1§ inkomstskattelagen). Att efterskänka eller kvitta en skuld mot del av betalning jämförs/fungerar som något som skatterätten kallar "ackordsvinst". Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida.

Ackordsvinst och efterskänkning av skulder är inte exakt samma sak men den skatterättsliga principen om inkomst är densamma. Reavinstskattens storlek beror helt enkelt på hennes omkostnadsbelopp för att förvärva fastigheten var (44 kap. 14§ inkomstskattelagen) samt de avdrag hon kan vara berättigad till (45 kap. 11-15§§ inkomstskattelagen).

Svar

Att kvitta skulden mot en del av betalningen för fritidsfastigheten är fullt möjligt. Dock kommer eftersläckningen/kvittningen av hennes skuld till dig innebär skattepliktig inkomst för henne. Eftersom ni kvittar skulden som del av fastighetsköpet kommer hennes "vinst" genom kvittningen kommer kvittningen genomgå samma regler som om hon hade fått kontant betalning.

Mvh/

Henrik Berg
Fick du svar på din fråga?