Beskattning av egendom som säljs utomlands

FRÅGA
Hej, Vi kommer att sälja egendom utomlands (Montenegro) där vi även är skatteskyldiga. Skattan beräknas vara 3% på hela summan. Vi är obegränsat skatteskydliga i Sverige och undrar därför om vi kommer även vara skatteskyldiga här? Hur går det till? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Obegränsat skattskyldiga beskattas för alla sina inkomster i Sverige enligt 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Samtidigt gäller också att försäljningen ska beskattas i Montenegro enligt det landets skatteregler. För att undvika dubbelbeskattning, har Sverige skatteavtal med olika länder. Mellan Sverige och Montenegro tillämpas förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien.

Skatteavtalet tillämpas på personer som har hemvist i avtalsslutande stat eller i båda staterna (artikel 1). Hemvist i en avtalsslutande stat definieras som en person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där (artikel 4). Detta innebär att om man är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att man bor i Sverige, är Sverige staten där man har sin hemvist enligt beskattningsavtalet.

Vad gäller vinsten från försäljningen regleras det i artikel 13. Den stat som beskattar försäljningen beror på vilken typ av egendom det är som säljs. Det framgår inte riktigt av din fråga vad det är för egendom som säljs. Tanken med dubbelbeskattningsavtalet är dock att att undvika dubbelbeskattningen (artikel 22). Det som gäller för er försäljning är då antingen att vinsten från försäljningen ska tas upp i Sverige med avräkning av skatten som redan erlagts i Montenegro (vilket betyder att ni inte betalar skatt i Sverige) eller tvärtom, att ni betalar skatten i Sverige men får avräkna den delen i Montenegro. På så sätt kommer beskattning endast i ett av länderna.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?