FrågaSKATTERÄTTÖvrigt21/03/2014

Beskattning av bostadsuthyrning

Frågan gäller uthyrning av bostad. Enligt kontrakt är hyran 5000 kr/månad. Hyresgästen envisas dock med att bara betala 3000 kr/månad. Jag har alltså fått 36000 kr på ett år och det skulle väl innebära att det inte blir någon skatt enligt reglerna. Men enligt kontraktet skulle årshyran bli 60000 kr och då skulle jag bli skattskyldig. Så, vad gäller? Ska jag redovisa det som jag borde få eller det som jag i verkligheten får?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

I inkomstslaget kapital, vilket är det inkomstslag som inkomster på bostadsuthyrning ska hänföras till, ska inkomster tas upp som intäkt det beskattningsår då inkomsterna kan disponeras, 41 kap. 8 § inkomstskattelagen (IL). I detta fall har du under beskattningsåret kunnat disponera över 36.000 kr. Att avtalet med hyresgästen stipulerar att hyresersättningen är högre än den ersättning som du faktiskt har erhållit saknar betydelse. Du ska alltså i detta fall redovisa 36.000 kr som skattepliktig intäkt.

Lycka till! 

Haris CatovicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo