Beskattning av aktieinnehav för en begränsat skattskyldig person

Hej! Jag är svenska men bor i England sedan 35 år tillbaka och har ingen anknytning till Sverige längre. Min mamma, som bor i Sverige, har just givit mig och mina systrar en gåva eller förskott på arv i form av aktier. Jag vet att Sverige inte har arvskatt eller skatt på gåvor, men i vilket land ska jag betala skatt på förtjänsten om jag säljer aktierna? Jag vet att man måste andvända schablon metoden för aktierna är gamla och detta gör att det blir mycket hög skatt. Jag trot jag ska betala skatten i Sverige eftersom pengarna kommer från Sverige, men jag är inte säker på detta. Jag vore mycket tacksam för hjälp . Vänligen, Anne

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Enligt svensk skattelagstiftning kan en person vara antingen obegränsat eller begränsat skattskyldig. Skattskyldigheten beror på personens anknytning till Sverige.

Eftersom att du bott utomlands under en längre tid, skulle du enbart kunna vara obegränsat skattskyldig om du har väsentlig anknytning till Sverige, 3 kap. 3 § 3 p. inkomstskattelagen (IL). Vid denna bedömning ska man ta hänsyn till flera olika omständigheter som anges i 3 kap. 7 § IL. Bland annat ska man beakta om personen är svensk medborgare, hur länge personen varit bosatt utomlands, om han eller hon har bostad för åretruntbruk i Sverige, bedriver näringsverksamhet här m.m. Förutsättningarna i frågan är inte fullständiga, men min bedömning är att du inte har väsentlig anknytning till Sverige och är därför inte obegränsat skattskyldig.

Den som inte är obegränsat skattskyldig är istället begränsat skattskyldig, 3 kap. 17 § IL. För vilka inkomster en begränsat skattskyldig person är skattskyldig för framgår av 3 kap. 18-21 §§ IL. I detta fall aktualiseras om en begränsat skattskyldig person är skattskyldig för (a) kapitalvinst på aktier och eventuellt även (b) utdelning på sitt aktieinnehav. 

Enligt 3 kap. 19 § IL är en begränsat skattskyldig person skattskyldig för (a) kapitalvinst på aktier om den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de tio föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Eftersom att du inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige under de närmaste tio åren, kommer du inte bli skattskyldig för kapitalvinsten på ditt aktieinnehav vid en framtida försäljning. 

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för (b) utdelning på svenska aktier, 3 kap. 21 § IL och 1 och 4 §§ kupongskattelagen (KupL). Under förutsättning att ditt aktieinnehav avser svenska aktier, kommer en eventuell utdelning belastas med en kupongskatt på 30 % av utdelningen, 5 § KupL.

Lycka till!

Haris CatovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”