Beskattning av aktiefond för begränsat skattskyldiga

FRÅGA
Hej,Jag har flyttat till Portugal och är begränsad skatteskyldig i Sverige.Innan flytten hade jag köpt svanska aktiefonder och jag kommer även i fortsättning att köpa andelar i dessa fonder.Frågor:1. Hur beskattas den eventuell vinsten när jag säljer fonderna och är fortfarande skriven i Portugal?2. Hur beskattas den eventuell vinsten när jag säljer fonderna och har flyttat från Portugal och är skriven i Spanien?3. Hur beskattas den eventuell vinsten när jag säljer fonderna och har flyttat från Portugal och är skriven i Sverige?Tack på förhand för svaret.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att du som fysisk person är begränsad skattskyldig i Sverige enligt 3:17 inkomstskattelagen (IL) innebär att du fortfarande har skattskyldighet för vissa typer av inkomster. Kapitalvinster från försäljning av svenska aktiefonder omfattas däremot inte av skattskyldigheten enligt IL så du beskattas inte i Sverige för detta, se 3:19 st. 2 IL.

1. Enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal ska vinst på grund av överlåtelse av aktiefonder beskattas endast i den staten där överlåtaren har hemvist, artikel 13.5. Då du är skriven i Portugal blir du beskattat i Portugal.

2. Om du flyttar till Spanien och är inskriven där blir detta land din nya hemvist. Enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien anses vinst på grund av överlåtelse av aktiefonder som “alla andra slag av förmögenheter” enligt artikel XXIII p. 4. Sådana förmögenheter beskattas endast i den staten där överlåtaren har hemvist således beskattas du i Spanien.

3. Beskattningen beror återigen på var du har din hemvist. Då du har flyttat tillbaka till Sverige och säljer fonderna är du inte längre begränsad skattskyldig utan är obegränsad skattskyldig enligt 3:3 IL. Kapitalvinsten beskattas enligt reglerna i 48 kap. IL om avyttring av delägarrätter.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll