Beskattning aktier amerikansk medborgare

FRÅGA
Jag ar amerikansk medborgare och har bott i USA de senaste 16 aren. Min far dog just i sverige (min mor dog 18 ar sen) och jag ar den enda arvingen. Vi har just gjort klart boupptackningen och min far har fonder och aktier varda ca. 1.5Mkr. Var ar min skatteskyldighet? Jag skulle vilja salja alla aktier och fonder och fora over pengarna till mitt bank konto i USA.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att du bott i USA i 16 år och är Amerikansk medborgare är du begränsat skattskyldig i Sverige (3 kap 17§ Inkomstskattelagen). Detta förutsatt att du inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap 3§ 3p och 3 kap 7§ Inkomstkattelagen och därmed anses vara obegränsat skattskyldig. Som obegränsat skattskyldig är man skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet i Sverige (3 kap 8§ Inkomstskattelagen). Vid bedömning ifall man har väsentlig anknytning beaktas bland annat om personen är svensk medborgare, hur länge personen varit bosatt utomlands, om han eller hon har bostad för åretruntbruk i Sverige, bedriver näringsverksamhet här m.m. Utifrån vad som anges i frågan verkar dock inte detta vara fallet.

Vilka inkomster som begränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga för framgår av3 kap 18-21§§ Inkomstskattelagen. Som begränsat skattskyldig är man enligt 3 kap. 19 § inkomstskattelagen skattskyldig för kapitalvinst på aktier om den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de tio föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Eftersom att du inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige under de närmaste tio åren, kommer du inte bli skattskyldig för kapitalvinsten på ditt aktieinnehav vid en framtida försäljning.

Däremot kan du som begränsat skattskyldig i Sverige beskattas för utdelning på svenska aktier enligt kupongskattelagen, 3 kap 21§ och 1§ + 4§ Kupongskattelagen. Utdelningen beskattas då med 30%, 5§ Kupongskattelagen.

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (284)
2021-05-03 Arvsskatt mellan Sverige och Tyskland
2021-04-20 Försäljning av fastighet i Rumänien - beskattas jag här i Sverige?
2021-04-15 Kapitalbeskattning Spanien & Sverige
2021-04-11 Obegränsad skattskyldighet och sexmånadersregeln

Alla besvarade frågor (92043)