Beskattas man även i Sverige för inkomst av arbete utomlands?

FRÅGA
Hej!Om man har bott i ett utomeuropeiskt land och jobbat (där skattesatsen är väldigt låg/0% för utlänningar), behöver man då betala någon form av skatt när man för över pengarna till Sverige vid en hemflytt? Trots att alla pengar är intjänade vid boendetiden utomlands och deras skatteregler har följts?Påverkas det hur mycket man varit i Sverige under tiden? Vad är villkoren och tidsbegränsningen för antal dagar i Sverige isåfall?Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om inkomstbeskattning finns i inkomstskattelagen (IL). Som fysisk person är man enligt 3 kap. 3 § IL (här) obegränsat skattskyldig i Sverige om man uppfyller minst ett av dessa fristående kriterier; (1) man är bosatt i Sverige, (2) man stadigvarande vistas i Sverige, (3) man har väsentlig anknytning till Sverige. Trots att man inte bor i Sverige kan man alltså anses obegränsat skattskyldig (skattskyldig i Sverige för alla skattepliktiga inkomster, inkl. inkomster från utlandet) om man har väsentlig anknytning till Sverige. Vid bedömningen om man har väsentlig anknytning till Sverige tar man framför allt hänsyn till om man har sin familj i Sverige och om man har bostad för åretruntbruk i Sverige, men även andra faktorer tas in i bedömningen, se 3 kap. 7 § IL (här).

Vid tillämpning av bestämmelserna om väsentlig anknytning gäller den särskilda bevisbörderegel som framgår av 3 kap. 7 § 2 st. Regeln innebär att den som flyttar ut från Sverige under en femårsperiod efter dagen för avresan själv måste visa att han inte har väsentlig anknytning till Sverige för att inte bli betraktad som obegränsat skattskyldig här. Om du endast tillfälligt bor och arbetar i annat land utgår jag ifrån att du anses ha väsentlig anknytning till Sverige och att du därför enligt huvudregeln är obegränsat skattskyldig i Sverige.

Från huvudregeln att man är obegränsat skattskyldig finns ett undantag som brukar benämnas sexmånadersregeln, vilken framgår av 3 kap. 9 § IL (här). Regeln innebär att en inkomst inte beskattas i Sverige om anställningen och vistelsen utomlands varar i sex månader. Dessutom krävs att inkomsten beskattas i verksamhetslandet i enlighet med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

Beskattas din inkomst inte alls i det andra landet kan den s.k. ettårsregeln i 3 kap. 9 § 2 st. istället bli tillämplig. Inkomst för arbete utomlands beskattas då inte i Sverige om anställningen och vistelsen utomlands varar i minst ett år i samma land och inkomsten inte beskattas i verksamhetslandet på grund av lagstiftning eller administrativ praxis i verksamhetslandet eller annat avtal än skatteavtal (ex. proceduravtal).

Sexmånaders- resp. ettårsvistelsen utomlands bryts enligt 3 kap. 10 § (här) inte av kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen. Med kortare avbrott i Sverige avses maximalt sex dagar per månad eller 72 dagar under ett anställningsår. Bryts vistelsen kan sexmånaders- resp. ettårsregeln inte tillämpas och huvudregeln om obegränsad skattskyldighet gäller.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?