Beskattas kapitalvinst på aktieförsäljning när man bott 40 år i Kanada?

FRÅGA
Jag bor i Kanada sedan 40år och har aldrig behövt deklarera i Sverige. (Är jag vad som kallas för begränsat skatteskyldig?) Nu kommer jag att ärva en del aktier i svenska bolag av min svärfar och sälja de omedelbart. Mina systrar som är bosatta i Sverige kommer att sälja deras aktier också och ska deklarera för kapitalvinst enligt arvlåtares omkostnadsbelopp - enligt kontinuitetsprincipen. Förstår jag rätt att jag, som är bosatt utanför Sverige och bara besöker mina systrar tre veckor vart annat år, inte behöver deklarera någon kapitalvinst?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om inkomstbeskattning finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Inledningsvis kan konstateras att en obegränsad skattskyldighet innebär att man är skattskyldig i Sverige för samtliga inkomster, medan en begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa specifika inkomster beskattas här. Som fysisk person är man begränsat skattskyldig om man inte uppfyller minst en av kriterierna för att vara obegränsat skattskyldig. Kriterierna för obegränsad skattskyldighet är (1) att man är bosatt i Sverige, (2) att man stadigvarande vistas i Sverige, (3) att man har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). Vid bedömningen om man har väsentlig anknytning till Sverige tar man framför allt hänsyn till om man har sin familj i Sverige och om man har bostad för åretruntbruk i Sverige, men flera andra faktorer kan tas in i bedömningen (3 kap. 7 § IL).

Eftersom du bott i Kanada i 40 år är det troligen så att du anses sakna väsentlig anknytning och således är begränsat skattskyldig i Sverige. Frågan blir följaktligen om den kapitalvinst du gör när du säljer nämnda aktier är en sådan inkomst vilken du som begränsat skattskyldig är skattskyldig för.

Den som är begränsat skattskyldig är som huvudregel skattskyldig för kapitalvinst vid avyttring av delägarrätter, dvs. aktier. Detta gäller dock endast om man under avyttringsåret, dvs. samma år som du säljer dina aktier, eller något av de tio föregående åren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande har vistats i landet (3 kap. 19 § IL). Eftersom du inte bott och – utgår jag från – inte heller stadigvarande vistats i Sverige under de senaste 10 åren är du, precis som du anat, inte skattskyldig i Sverige för den kapitalvinst som uppstår när du säljer aktierna. Jag kan däremot inte svara på om inkomsten beskattas i Spanien enligt spansk lag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (291)
2021-07-21 Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong
2021-07-20 Beskattning av pension vid flytt utomlands
2021-07-01 Vad är väsentlig anknytning?
2021-06-24 Kan en äga bostad i Sverige om en har skattehemvist i utlandet?

Alla besvarade frågor (94271)