Beskattas kapitalvinst på aktiebolag med särskild vinstudelningsbegränsning annorlunda än kapitalvinst på vanlig aktiebolag?

2021-06-14 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej,Jag undrar om vinster i ett bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning betalar samma bolagsskatt som ett vanligt aktiebolag.Jag vill inte just nu lära mig om utdelning, löneskatter, överföringar eller bokföringsgrepp (även om jag säkert kommer att återkomma med sådana frågor). Utan jag undrar kort och gott om vinster beskattas med cirka 21 % på samma sätt som i AB.Tacksam för input
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna regler om aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning återfinns i 32 kap. Aktiebolagslagen.

Regler om beskattning av kapitalvinster regleras i Inkomstskattelag (1999:1229). Om du som enskild fysisk person gör en kapitalvinst från ett aktiebolag återfinns reglerna i 41 kap. 1 § Inkomstskattelagen, samt 44 - 55 kap. Inkomstskattelagen.

Tar en fysisk person ut vinst från ett aktiebolag skall kapitalvinsten beskattas enligt reglerna om kapitalvinster och kapitalförluster i ovan nämnda kapitel i inkomstskattelagen. Någon skillnad vad gäller själva beskattningen av de eventuella kapitalvinster som kan genereras görs inte i svensk rätt.

En kapitalvinst ur ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning beskattas på samma sätt som en kapitalvinst ur ett vanligt aktiebolag.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (210)
2021-09-24 Ska mitt avgångsvederlag utbetalas som ett brutto- eller nettolönebelopp?
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt
2021-09-07 Skatt på förmåner
2021-08-07 Har vi rätt till uppskov?

Alla besvarade frågor (95870)