Besittningsskydd vid uthyrning av villa

2018-09-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Min man tänker hyra ut ett hus som han äger. Han vill hyra ut det i två år till en början. Hur undviker han att den kommande hyresgästen åberopar besittningsskydd när hyrestiden är slut? Huset är en enfamiljsvilla med trädgård och planen är att hyra ut huset till en barnfamilj. Vad bör skrivas in i hyreskontraktet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 12 kap. 46 § jordabalken (JB) har en hyresgäst rätt till förlängning av hyresavtalet och därmed besittningsskydd. När det gäller en andrahandsuthyrning gäller besittningsskyddet dock inte förrän hyresförhållandet har varat i två år (12 kap. 45 § JB).

Vid privatuthyrning av egen bostad (förutom hyresrätter) finns särskilda regler i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Det innebär att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om man inte har avtalat om det. Om avtalet är tidsbestämt upphör hyresavtalet att gälla vid den tidpunkten, och om det inte är tidsbestämt kan uthyraren säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § privatuthyrningslagen).

Tänk på att om olika delar av huset hyrs ut till olika personer gäller privatuthyrningslagen bara för det första hyresavtalet och för övriga gäller 12 kap. jordabalken (1 § privatuthyrningslagen).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Clara Danelid
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1136)
2019-04-19 Hur går man till väga för att få en inneboende att flytta ut?
2019-04-17 Hur lång uppsägningstid gäller för hyresavtal i privat bostad?
2019-04-17 Hotfull hyresgäst - kan jag häva avtalet?
2019-04-11 Uppsägande av hyresavtal vid betalningsanmärkning

Alla besvarade frågor (68021)