Besittningsskydd vid tidsbestämt hyresavtal

2016-02-11 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Vi är en ek. förening som äger o driver ett gemenskapsboende för äldre. Vi har 44 lgh. En etta har hittills inte varit intressant för någon av oss så vi har hyrt ut den ett år i taget till en student. Nu vill en medlem byta till mindre så vi skulle vilja säga upp studenten till sommaren. Hon har ett år kvar i gymnasiet och skulle vilja bo kvar. Hon har bott här sedan aug -14. Hennes senaste hyresavtal gäller 2015-07-01 till 2016-06-30. Har hon besittningsrätt?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Reglerna om hyra finns i 12 kap. Jordabalk (1970:994) (JB) (här). Enligt 12 kap. 3 § 2 st. JB (här) kan hyresavtal ingås för bestämd tid. Sådana hyresavtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. För det fall att hyresförhållandet har varat mer än nio månader i följd, vilket det verkar ha gjort i detta fall, ska dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägningen ska ske senast tre månader innan hyrestidens utgång, om ni inte har avtalat om längre uppsägningstid. Detta framgår av 12 kap. 4 § 2 st. 3p. JB (här).

Som hyresvärd har man rätt att säga upp ett hyresavtal att upphöra att gälla, förutsatt att det sker på lagliga grunder. En hyresgäst har dock enligt huvudregel rätt till förlängning av hyresavtalet genom det s.k. besittningsskyddet, vilket följer av 12 kap. 46 § 1 st. JB (här). Besittningsskyddet kan däremot brytas enligt de tio olika undantagen i samma paragraf. Vad jag kan bedöma är dock inget av undantagen tillämpligt i ert fall. Detta medför att den nuvarande hyresgästen har besittningsskydd, dvs. att hon har rätt till förlängning av hyresavtalet efter hyresavtalets utgång.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga.

Med vänliga hälsningar

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1470)
2020-11-30 Kan en hyresvärd tvinga mig flytta från den lokal jag hyr?
2020-11-30 Bunden av uppsägningstid vid muntligt hyresavtal
2020-11-29 Kan hyresgäst säga upp hyresavtal under hyresvärdens uppsägningstid?
2020-11-29 Besittningsskydd och uppsägningstid vid hyra av villa

Alla besvarade frågor (86819)