Besittningsskydd vid privat uthyrning

2021-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA
hyra ut vårt hus , fastighet hur skriva avtal utan att drabbas av eventuell bestittningsrättmvh,
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Eftersom du skriver att ni hyr ut ert hus tolkar jag det som att ni, utanför näringsverksamhet, hyr ut huset. Vidare utgår jag från att det rör sig om uthyrning av en bostadslägenhet, det vill säga en lägenhet som upplåts för att helt eller till en stor del användas som bostad (12 kap. 1 § tredje stycket jordabalken). Jag utgår även från att ni inte hyrt ut andra lägenheter/fastigheter innan denna. I sådant fall är lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) tillämplig (1 § privatuthyrningslagen).

Inget besittningsskydd enligt privatuthyrningslagen

Eftersom privatuthyrningslagen ska tillämpas så innebär det att din hyresgäst har inget besittningsskydd och därmed ingen rätt att bo kvar efter kontraktetsslut. Ett hyresavtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut och någon uppsägning behövs inte (3 § privatuthyrningslagen).

Besittningsskydd enligt hyreslagen

I det fall privatuthyrningslagen inte ska tillämpas, för att ni exempelvis hyr ut lägenheten inom ramen för en näringsverksamhet, så blir hyreslagen (12 kap. jordabalken), tillämplig. En bostadshyresgäst har ett direkt besittningsskydd vilket innebär att hyresförhållandet i stort sett alltid förlängs (12 kap. 46 jordabalken). En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd vilket innebär att ersättning kan utgå om hyresavtalet inte förlängs (12 kap. 57-60 §§ jordabalken).

Ni kan dock avtala bort besittningsskyddet. Överenskommelsen att hyresgästen ska avstå från sitt besittningsskydd måste dock som huvudregel godkännas av hyresnämnden. För att få ett godkännande måste ni ha ett godtagbart skäl till en kommande uppsägning.

Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett hyresavtal, där besittningsskyddet avtalas bort, kan ni ta kontakt med en av Lawlines jurister (klicka här).

Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Vänligen,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1660)
2022-01-25 Kan hyresvärd bestämma butikens öppettider?
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (98657)