Besittningsskydd vid hyra av andrahandsbostad och uppsägningstid för andrahandsbostad

2017-08-01 i Hyresavtal
FRÅGA
Har jag besittningsskydd när jag hyr ett hus, men inte skrivit kontrakt? Jag är skriven på adressen, men även den personen jag hyrt av. Vilken uppsägningstid gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Till att börja med kan jag konstatera att det inte krävs att hyresavtalet är skriftligt för att det ska vara giltigt. Dock kan det bli problematiskt att bevisa vad ni faktiskt har avtalat.

Hur lång är uppsägningstiden på en andrahandsbostad?
Hur lång uppsägningstiden är beror på om hyresavtalet är för begränsad eller obegränsad tid. Om avtalet är för obegränsad tid kan det sägas upp att gälla vid det månadsskiftet som infaller tidigast tre månader efter uppsägningen, om inte längre tid är avtalad.

Om du har hyrt bostaden under en begränsad tidsperiod gäller dessa uppsägningstider, om inte längre uppsägningstid är avtalad:

1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,

2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, eller,

3. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet.

Har du besittningsskydd om du hyr i andrahand?
Det framkommer inte i frågan men jag antar att du hyr i andrahand eftersom hyresvärden är skriven på samma adress. Om avtalet upphör att gälla tidigare än två år saknar du som hyresgäst besittningsskydd när du hyr i andrahand, se 12 kapitlet 45 § jordabalken.

Hoppas du fick svar på dina fråga frågor!

Alicia Abreu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97671)