Besittningsskydd och uppsägningstid vid hyra av villa

Hej,

Vi hyr sedan 1/4 2018 en villa med tillsvidarekontrakt. Avtalet skrevs med nuvarande ägares föräldrar med kommentar att huset senare skulle övergå i sonens ägo. Detta skedde i juli samma år. Hyresvärden har nu sagt upp kontraktet och kräver att vi ska vara ute senast 28/2. Ingen av ägarfamiljen har bott i fastigheten sedan många år. Anledningen till uppsägningen är att fastigheten ska säljas. Vi har i gällande kontrakt inte avsagt oss någon besittningsrätt. Vi har tre barn i skolåldern varför det inte är helt lätt att flytta med kort varsel. Vad har vi för rätt att bo kvar, skulle det vara så att vi inte hittar någon ny bostad innan 28/2 2021? Vi har ingen önskan att bo kvar men vi vill heller inte hamna "på gatan"

Hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni hyr ett hus och att hyresvärden hyr ut huset som privatperson och inte som en del av en näringsverksamhet eller liknande. Jag har också utgått ifrån att huset ni hyr är den enda bostaden som hyresvärden hyr ut. Vänligen observera att svaret i vissa delar kan vara annorlunda om dessa omständigheter inte gäller i ert fall.

Privatuthyrning

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller när man som privatperson hyr ut en bostad för annat än fritidsändamål, men om man hyr ut fler bostäder samtidigt är det endast det första hyresförhållandet som ingåtts som lagen är tillämplig på, se 1 § (här). Utifrån uppgifterna i din fråga utgår jag som sagt från att det är denna lag som gäller i ert fall.

Enligt lagen om uthyrning av egen bostad får hyresvärden alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, dvs. med tre månaders uppsägningstid. Om hyresvärden och hyresgästen kommit fram till att hyresvärden ska ha längre uppsägningstid än tre månader gäller den uppsägningstid som parterna avtalat, se 3 § (här). Enligt samma bestämmelse (tredje stycket) har hyresgästen inte rätt till förlängning av hyresavtalet, om inte hyresgästen och hyresvärden avtalat om att hyresgästen ska ha det. Detta innebär alltså att man som utgångspunkt inte har besittningsskydd som hyresgäst i det fall privatuthyrningslagen gäller.

Sammanfattning

Om lagen om uthyrning av egen bostad gäller i ert fall kan hyresvärden säga upp er med tidigast tre månaders uppsägningstid. Detta innebär alltså att om hyresvärden sa upp er i november 2020, upphör avtalet att gälla den 28 februari 2021. Ni har dock rätt att bo kvar längre om ni har avtalat om att hyresvärden ska ha längre uppsägningstid. Ni har ingen besittningsrätt till bostaden, även om ni inte uttryckligen avsagt er från besittningsrätt i avtalet. Det är alltså endast om hyresgästen och hyresvärden avtalat om att hyresgästen har besittningsrätt som hyresgästen kan ha det.

Min rekommendation är att ni snarast försöker hitta ett annat boende, även om det endast är temporärt. Socialtjänsten finns till hands som en sista utväg för att motverka att barn blir bostadslösa. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna bedöma era chanser att få hjälp med bostad genom socialtjänsten, men jag rekommenderar er att kontakta socialtjänsten i er kommun för att få veta mer om era möjligheter.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”