FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt14/03/2017

Besittningsskydd och uppsägningstid för garage

Hej!

Jag har sålt min bostadsrätt nyligen och har i samband med denna hyrt ett garage. Garaget ingick alltså inte i försäljningen. Nu har hyresvärden sagt upp garageplatsen eftersom jag sålt lägenheten. Vilka möjligheter har jag att få fortsätta hyra garaget, alternativt hur lång uppsägningstid kan jag få?


Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Villkor om att vara medlem i bostadsrättsföreningen?

Om det inte finns något villkor för hyrningen av garaget i ert avtal (som kan vara såväl skriftligt som muntligt) som säger att man ska vara medlem i bostadsrättsföreningen så regleras frågan om uppsägningstiden av hyreslagen eftersom ett garage anses vara en lokal i lagens mening (12:1 JB).

Lagstadgad uppsägningstid

Eftersom du frågar hur lång uppsägningstid du kan få antar jag att hyresavtalet har gällt för obestämd tid. I så fall har du nio månaders uppsägningstid (12:4 st 1 p.2 JB).

Besittningsskydd

Det finns inget direkt besittningsskydd för hyrning av lokaler vilket innebär att det inte går att tvinga hyresvärden att förlänga avtalet. Däremot finns ett s.k. indirekt besittningsskydd som egentligen är ett skadestånd som du kan få för sådan förlust som du har lidit på grund av flyttningen (12:57 JB). För att du ska kunna få indirekt besittningsskydd krävs det att

- det objektivt inte kan anses att hyresvärdens skäl att säga upp garaget är starkare än ditt intresse att använda garaget. Med andra ord krävs det att du har sagts upp utan godtagbar anledning. (12:57 st 1 p.4 JB e contrario).- du måste ha ett beaktansvärt eller skyddsvärt intresse av att ha kvar lägenheten.

Ersättningen

Om du har rätt till indirekt besittningsskydd så har du rätt till en minimiersättning på ett års hyra för garaget (12:58b st 1 JB).

Du har även rätt till extra ersättning om minimiersättningen inte räcker till de förluster som du har lidit till följd av uppsägningen såsom t.ex. flyttningskostnader (12:58b st 2 JB).

Tidsfrister

Tänk på att du måste ansöka om medling hos hyresnämnden inom två månader från uppsägningen för att kunna ha möjlighet att få ersättningen om din hyresvärd inte skulle gå med på att ge dig den. Hyresnämnden är en domstol som har hand om hyres- och bostadsrättstvister.

Uppsägningen utan verkan?

Om din hyresvärd inte har berättat följande saker gäller inte uppsägningen (12:58 JB).

Din hyresvärd måste ha, då hen har sagt upp lägenheten, berättat för dig om de villkor som hen kräver för att förlänga hyresförhållandet eller berättat om anledningen till att hen inte vill förlänga hyresförhållandet. Hen måste dessutom ha berättat att du, om du inte går med på att flytta utan att få din ersättning (från det indirekta besittningsskyddet), har två månader på dig från uppsägningen att ansöka om medling hos hyresnämnden.


Hoppas att svaret har hjälpt dig. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin GonzálezRådgivare