Besittningsskydd för sommarstuga och hyresnämnds godkännande

Hej

Om man har hyrt ut sin stuga i över 3 år tex då då får hyresgästen automatiskt ett besittningsskydd. Kan man skriva ett avtal från hyresnämnden där hyresgästen avstår besittningskydd även om det gått några år eller måste man göra det innan personen i fråga flyttar in, eller har man alltid rätt att skriva under ett sådant avtal där bessitningsskyddet inte gäller även om hyresgästen inte vill skriva under detta om det tex har gått några år.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna svara på din fråga direkt, måste det först fastställas vilken situation som föreligger, eftersom det viktiga är hur hyresförhållandet kommer att bestå.

Uthyrning under sommaren

I det fall din sommarstuga hyrs ut till samma hyresgäst under sommarmånaderna varje år, uppstår inget besittningsskydd. För att en hyresgäst ska få besittningsskydd över en sommarstuga krävs det, att hyresförhållandet varat längre än 9 månader (12 kap. 45 § jordabalken). Detsamma gäller om sommarstugan hyrs ut per år, men bara nyttjas under sommarmånaderna.

Uthyrning under hela året

Är det däremot så, att din stuga ska nyttjas för boende av hyresgästen året runt, uppstår alltså besittningsskydd efter 9 månader. Besittningsskyddet kan dock brytas, eftersom en hyresgäst inte har rätt till förlängning av hyresavtalet, om avtalet avser en lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus (12 kap. 46 § 6 p. jordabalken). En sommarstuga betraktas normalt som ett enfamiljshus och skulle alltså falla in under denna punkt. Förutom kravet om enfamiljshus, krävs även att uthyrningen inte ingår i en "affärsmässigt bedriven verksamhet." Enligt förarbetena (arbeten som resulterar i lag) är det tillräckligt för att verksamheten ska anses vara affärsmässig, att uthyrningen av sommarstuga går ut på att minska uthyrares utgifter, för att slippa kostnader för två boenden. Hyresvärden ska även ha ett starkt intresse av att förfoga över sommarstugan, för att besittningsskyddet ska brytas. Ett sådant intresse skulle kunna vara, att hyresvärden själv inte har någon annanstans att bo.

Avtala bort besittningsskydd

Det är fullt möjligt att avtala bort besittningsskyddet (12 kap. 45 a § jordabalken). Huvudregeln är att ett sådant avtal ska godkännas av hyresnämnden, om det upprättas innan hyresgästen fått besittningsskydd. Avtalas besittningsskyddet bort efter att hyresgästen fått besittningsskydd, behövs inte hyresnämndens godkännande.

Råd

Jag föreslår att du kontaktar din hyresgäst, så att ni i samförstånd kan upprätta ett avtal om avsägande av besittningsskydd.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”