Besittningsskydd

Vi ska sälja vår lilla hyresfastighet. Den har två mindre lägenheter som är uthyrda plus den stora som vi flyttar ur. Om de som köper huset vill driva verksamhet (boende för ensamkommande flyktingar) i hela huset har de då rätt att säga upp de som hyr de två mindre lägenheterna?

Lawline svarar

Hej!

Vid hyra av lägenhet är hyreslagen tillämplig. Hyreslagen återfinns i 12 Kap Jordabalken (JB) se här.

Hyresgäst av en lägenhet har ett så kallat direkt besittningsskydd vilket återfinns i 12:46 JB. Det innebär att hyresgästen som regel har rätt till förlängning av hyresavtalet. Endast under vissa förutsättningar går det att säga upp hyresavtalet helt. Det kan göras till exempel om någon förverkandegrund är uppfylld i 12:42 JB. Förverkande är för handen om till exempel hyresgäst låter bli att betala hyra, eller begår något annat allvarligt avtalsbrott.

Sammanfattningsvis innebär detta att det inte kommer vara möjligt för köparen av din fastighet att säga upp hyresgästerna på grund av att de vill bedriva viss typ av verksamhet. Besittningsskyddet är starkt. Om ni ändå anser att ni har grund för uppsägningen så avgörs tvisten hos hyresnämnden. Under tiden som tvisten pågår har hyresgästen rätt att bo kvar.


Tack för din fråga

Vänligen

Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”