Besittningsrätt vid uthyrning av villa

2019-03-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Tänker hyra ut min villa under ca två år. Hyreskontrakt ska skrivas på ett år med förlängning för ett år i taget. Vilka regler finns för besittningsrätt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Besittningsrätt eller besittningsskydd innebär att en andrahandshyresgäst har ett visst skydd gentemot hyresvärden. Det är med andra ord ett skydd som tillvaratar hyresgästens intresse av att bo kvar i en hyrd lägenhet, även efter det att ett avtal har sagts upp. Med andra ord har hyresgästen rätt till förlängning av hyresavtalet. Detta förutsätter dock att inte någon av de besittningsskyddsbrytande grunderna JB 12 kap. 46 § är uppfyllda.

När det kommer till uthyrning av bostadsrätt gäller lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen. Denna började gälla den 1 februari år 2013 och är tillämplig på situationer där en privatperson har hyrt ut en egen bostadsrättslägenhet, ett en- eller tvåfamiljshus, en ägarlägenhet eller ett annat ägt boende. Enligt 1 § får uthyrning dock inte ske i näringsverksamhet eller för fritidsändamål. Lagen gäller inte heller för uthyrning av hyresrätt i andra hand.

Enligt 3 § kan parterna i hyresavtalet bestämma hur lång hyrestiden ska vara, och om den inte bestäms i avtalet så gäller avtalet på obestämd tid. Hyresgästen kan inte ensidigt genomdriva en förlängning av hyresavtalet. Detta innebär att hyresgäster som har träffat avtal om att hyra en bostad i andra hand efter att lagen trätt i kraft helt saknar besittningsskydd.

Ett undantag finns dock om en bostadsrättshavare hyr ut två lägenheter, t.ex. var sitt rum till två inneboende. I dessa fall saknar den första hyresgästen besittningsskydd, medan den andra hyresgästen får besittningsskydd när hyresförhållandet var längre än två år (i följd).

I ditt fall handlar det om en villa, som jag utgår från att du är ägare till, och hyresgästen kommer i sådana fall att sakna besittningsskydd.

Hoppas att det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1283)
2020-02-16 Uppsägningstid vid uthyrning av eget hus
2020-02-12 Deposition av månadsbelopp i hyresrätt
2020-02-09 Måste en uppsägning av lokalhyresrätt från hyresvärden, signeras av hyresgästen för att vara gällande?
2020-01-31 Hyresavtal?

Alla besvarade frågor (77127)