Besittningsrätt vid uthyrning av bostadsrätt

2017-10-05 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,har hyrt ut vår bostadsrätt till samma hyresgäst sedan 2012. Hade ett avsägande av besittningsrätten som gällde i 2 år.Detta har sedan inte blivit uppdaterat. Funderar nu på att säga upp hyresgästen för att sälja bostadsrätten.Vad gäller ang bessitningsrätten?Kan hyresgästen hävda något?(hyresavtalet skrevs alltså innan lagändring om besittningsrätt 2013).MVH//
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Lagändringen 2013

Enligt lagen om uthyrning av egen bostad (2013) saknar hyresgästen helt besittningsskydd. Denna lag är dessvärre inte tillämplig på ert hyresförhållande eftersom ni ingick hyresavtalet innan lagen trädde i kraft. Tillämplig lag är 12 kap. 45-46 §§ jordabalken.

Besittningsrätt

Eftersom hyresförhållandet har varit i mer än två år i följd, har hyresgästen besittningsrätt (12 kap. 45 § första punkten). Hyresgästen har dock inte rätt till förlängning av hyresavtalet när uthyraren är en bostadsrättshavare som har ett sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta (12 kap. 46 § sjunde punkten). Här ska en intresseavvägning göras mellan hyresgästens intresse att bo kvar och ditt intresse att förfoga över lägenheten.

Intresseavvägningen

Utgångspunkten är att hyresförhållandet ska upplösas i de fall bostadsrättshavaren avser att bosätta sig i lägenheten alternativt sälja den. Hyresgästen har dock rätt till skäligt rådrum att vid behov skaffa en annan bostad (proposition 1977/78:175). Med skäligt rådrum avses t.ex. erbjudande av ersättningslägenhet eller att hyresgästen medges uppskov med utflyttning, dvs. tid för att hitta en annan lägenhet (Svea hovrätts beslut i mål nr ÖH 9463-08 den 4 juni 2009). Du har alltså som utgångspunkt goda chanser att hävda större intresse.

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre månader vid uppsägning från hyresvärdens sida, om inte en längre uppsägningstid har avtalats (12 kap. 4 § jordabalken). Tre månader börjar räknas vid närmast månadsskifte efter uppsägning. Kortare uppsägningstid kan inte avtalas.

Tvist

Vid tvist med hyresgästen angående uppsägning, bör du vända dig till hyresnämnden senast en månad efter det att hyresförhållandet skulle ha upphört. Hyresnämndens beslut kan överklagas till domstol.

Du rekommenderas skriftligen meddela hyresgästen om uppsägningen och specifikt ange vilken dag hyresförhållandet upphör. Ange skäl till att besittningsrätten är bruten i detta fall på grund av ditt intresse att förfoga över lägenheten. Lawline hjälper dig gärna upprätta ett skriftligt meddelande om uppsägning. Hör av dig om det är av intresse så for du offert för vidare arbete.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1587)
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid
2021-07-28 Uppsägningstid vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Uppsägningstid vid uthyrning av privatbostad

Alla besvarade frågor (94331)