Besittningsrätt till lägenhet i tvåfamiljshus?

2016-10-05 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag bor på övervåningen i ett två familjshus(deklareras som villa). Egen ingång till lägenheten (92 m') från trapphuset, egen el/vattenmätare. Bott i 7år. Ägaren bor nere. Huset skall säljas. Har jag besittningsrätt och kan bo kvar?
SVAR

Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga återfinns i 12 kap. Jordabalken (JB) här. Det nu nämnda kapitlet brukar även ofta kallas för hyreslagen. I 12 kap. 46 § här regleras den s.k. besittningsrätten som en hyresgäst normalt har. Denna besittningsrätt innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av ett hyresavtal om hyresvärden har sagt upp avtalet eller uppmanat hyresgästen att flytta. Att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet är en huvudregel och från denna huvudregel finns undantag. Dessa återfinns i samma lagrum som ovan. En hyresgäst har enligt 12 kap. 46 § 6p. JB här inte rätt till förlängning av avtalet när avtalet avser en lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus och upplåtelsen inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet, samt att hyresvärden har sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta. Ett befogat intresse för hyresvärden att själv förfoga över huset kan t.ex. vara för att själv bosätta sig i det eller att sälja det. I sådana fall är utgångspunkten att hyresförhållandet ska upplösas, åtminstone på sikt. Hyresgästen ska däremot få skälig tid på sig att vid behov skaffa sig en annan bostad.

Vad jag kan utläsa av din fråga verkar du bo i en lägenhet belägen i ett tvåfamiljshus och upplåtelsen verkar inte ingå i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet. Undantaget i 12 kap. 46 § 6p. JB som jag beskrivit ovan verkar således passa in på just din situation. Summan av detta blir därför att du inte har någon besittningsrätt i detta fall eftersom du bor i en lägenhet belägen i ett tvåfamiljshus. Hyresvärden har dessutom ett befogat intresse att förfoga över lägenheten eftersom huset ska säljas. Du kommer därför behöva leta efter ett annat boende, men med skäligt rådrum, vilket bör vara minst en månad.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1487)
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt
2021-01-20 Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?
2021-01-19 När kan man säga upp ett hyresavtal utan uppsägningstid?
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (88343)