Berättigad ersättning efter uppsägning pga frihetsberövande?

FRÅGA
Hej fick en timanställningsavtal till den 31/12 20177 men blev frihetsberövad under två dygn som jag skulle jobbat. Åtal nerlagt. Kan jag kräva ersättning pga att arbetsgivaren sa upp avtalet som timanställd? Har avtal på papper om hur länge timanställningen skulle gälla. Mvh Susanne Karlander
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Personer som blivit frihetsberövade har i vissa fall rätt till ersättning, tillämplig lag är Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. En utav kraven är att man varit häktad eller att man varit anhållen i över 24 timmar. Förutom detta ska man ha friats, åtalet lagts ner eller man ska ha blivit dömd för ett så lindrigt brott att det är uppenbart att frihetsberövandet inte skulle ha beslutats. Kraven anges i 2 § i nämnda lag. Du säger att du varit frihetsberövad i två dygn och att åtalet lagts ner, så du är troligen berättigad till ersättning.

Först ska nämnas att man inte har rätt till ersättning om man själv har föranlett frihetsberövandet med flit, ex. om man anger sig själv för brott man inte begått, detta nämns i 6 §. I samma paragraf finns även några fler situationer då ersättningen kan sättas ned eller lämnas endast om det finns synnerliga skäl, ex. om man försökt undanröja bevis.

I 7 § anges vad man kan få ersättning för, det är bl.a förlorad arbetsförtjänst, vilket verkar vara vad du vill ha ersättning för. Som regel får man bara ersättning för den lön man skulle tjänat in under tiden man satt frihetsberövad och var förhindrad att arbeta.

Det är Justitiekanslern (JK) som prövar rätten till ersättning. JK har prövat ett fall där en VD förlorat jobbet efter ett frihetsberövande, han fick ersättning för förlorad arbetsinkomst under en period efter frihetsberövandet för att han förlorat arbetet (länk till fallet). Kraven som ställs upp i det fallet är att uppsägningen har skett i enlighet med lagen och att den anställde inte skulle blivit uppsagd om hen inte blivit frihetsberövad, man ska heller inte ha fått uppsägningslön.

För mer information om hur man ansöker om ersättning, se JK:s hemsida.

Hoppas att du har fått klarhet i din fråga.

Mvh,

Rebecca Axelsson
Fick du svar på din fråga?