FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 30/04/2019

Beräkning av semesterdagar

Hur beräknar man antalet semesterdagar för nattarbetare, dvs. om jag arbetar 3 nätter per vecka hur många dagar har jag rätt att vara borta från mitt arbete om jag vill ta ut hela min semester (32 dagar).


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt till semesterförmåner enligt Semesterlagen (SemL). Huvudregeln är att Semesterledigheten ska läggas så att även deltidsanställda och anställda med oregelbundna arbetstider får en semesterledighet som motsvarar de lagstadgade 25 dagarna 4 § SemL . Dina semesterdagar påverkas dock av hur många dagar i veckan du arbetar i genomsnitt.

En vanlig metod att räkan ut sina semesterdagar för de som arbetar oregelbundet eller deltid är att räkna om de 25 semesterdagarna till nettosemester. Du beräknar din nettosemester genom att ta antalet arbetsdagar i veckan multiplicerat med antalet semesterdagar och sen så delar du det med fem.

Du har således rätt till : 3 x 25 = 75/5 = 15 semesterdagar

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna MustafaRådgivare