Beräkning av omkostnadsbelopp för fastighet

2019-03-23 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Min bror och jag fick mina föräldrars sommarhus som gåva. Min sambo köpte min brors del i huset och vi har nu sålt huset med vinst på 450 000 kr. Hur skattar vi för det ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL).

Beskattning av kapitalvinstbeskattning för avyttring av fastigheter regleras i 45 kap. IL enligt 45 kap. 1 § IL. Skatten ska alltid beräknas utifrån kapitalvinsten, det vill säga ersättningen vid försäljningen minus omkostnadsbeloppet (som i sin tur består av anskaffningskostnaden plus förbättringsutgifter enligt 45 kap. 11-14 §§ IL). När det gäller gåvor av fastigheter gäller istället att mottagaren övertar givarens omkostnadsbelopp.

I ditt fall kan vi alltså konstatera att du ska beräkna ditt omkostnadsbelopp utifrån dina föräldrar anskaffningskostnad tillsammans med de eventuella förbättringsutgifter du haft. Din sambo ska istället för dina föräldrars omkostnadsbelopp använda sitt eget från när han köpte din brors andel, men i övrigt sker beräkningen likadant.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omkostnadsbelopp (32)
2019-06-24 Hur räknad man ut ingångsvärdet?
2019-03-23 Beräkning av omkostnadsbelopp för fastighet
2019-02-19 Vad blir omkostnadsbeloppet vid gåva?
2018-04-11 Hur räknar vi ut anskaffningsutgiften vid ärvda aktier?

Alla besvarade frågor (71226)