Beräkning av lotter arv och fri förfoganderätt

2019-07-07 i Make
FRÅGA
Hej. Min mamma och min styvfar äger ett hus tillsammans värde ca 4 miljoner.Min mamma har mig sedan tidigare äktenskap. Min styvfar har 2 barn sedan tidigare äktenskap. Tillsammans har de 1 barn. Min fråga: Om min styvfar dör före min mamma och huset säljs, hur faller arvet ut då? Och om min mamma dör före styvfar och han inte säljer huset utan att det blir sålt först efter hans död, hur faller arvet ut då? Hoppas ni kan hjälpa mig i detta. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB).

Om inget testamente finns med i bilden, ärvs den avlidnes kvarlåtenskap – alltså egendomen den avlidne lämnar efter sig – av dess barn med lika mycket vardera (2 kap 1 § ÄB). Om den avlidne är gift vid dödsfallet (vilket jag förstår det som är fallet nu) får dock den efterlevande maken så länge denna är i livet behålla och mer eller mindre fritt disponera över den kvarlåtenskap som skulle tillfalla gemensamma barn, med så kallad fri förfoganderätt. Arvet tillfaller istället barnen vid den andra förälderns bortgång (3 kap 1 § ÄB). Jag går inte in djupare på den saken nu, eftersom det ligger utanför din fråga.

Som jag nämnde ovan gäller regeln om fri förfoganderätt för efterlevande make endast gemensamma barn, och inte barn med andra. Det innebär att kvarlåtenskapen i de två scenariorna ovan fördelas enligt följande, givet att din mamma och styvfar är gifta:

Om din styvfar dör först:

– Det gemensamma barnet: Ärver 1/3 av sin fars kvarlåtenskap, men får denna först vid er gemensamma mammas bortgång.

– Din mamma: "Ärver" 1/3 med fri förfoganderätt, som tillfaller det gemensamma barnet vid din mammas bortgång.

– Din styvfars två barn: Ärver vardera 1/3, som tillfaller dem direkt

Om din mamma dör först:

– Det gemensamma barnet: Ärver 1/2 av er gemensamma mammas kvarlåtenskap, men får denna först vid faderns bortgång.

– Din styvfar: "Ärver" 1/2 med fri förfoganderätt, som tillfaller det gemensamma barnet vid hans bortgång.

– Du: Ärver 1/2, som tilfaller dig direkt

Det blir egentligen ingen principiell skillnad beroende på om huset säljs efter den först avlidne makens bortgång eller ej, även om det ofta kan vara lättare för alla att få sin lott om det som ska fördelas är pengar än hus. Om din mor dör först och huset behålls, kan din styvfar bli tvungen att köpa ut dig för att du ska få din halva ur kvarlåtenskapen.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 1Q Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-08 10:51
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (373)
2019-09-20 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2019-09-19 Om min make får ett arv under skilsmässan, får jag hälften?
2019-09-18 Kan efterlevande makes arvsrätt testamenteras bort?
2019-09-02 Ska den efterlevande makan vara med och dela på arvet?

Alla besvarade frågor (72998)