Beräkning av kapitalvinster och kapitalförluster i samband med avyttring

Nyligen fått veta att jag och 33 andra släktingar i olika generationer äger en 1,2ha stor skogsfastighet. Denna har legat bortglömd sedan 1937 och ägs av dödsboet efter min mormorsmor. Den värderades 1937 till 200 kr. Inget taxeringsvärde finns. Vi ska nu sälja den. Köparen ger 150000. Hur deklarerar vi? Hur stor blir skatten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler från inkomstskattelagen (IL).

Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas i samband med avyttring

Kapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade skogsfastigheten minskad med utgifterna för avyttringen. Från ersättningen för den avyttrade skogsfastigheten dras sedan tillgångens omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning av skogsfastigheten ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Taxeringsvärdet är å andra sidan ungefär 75 % av skogsfastighetens marknadsvärde.

Beskattningstidpunkten är då tillgången avyttras

Kapitalvinsten ska tas upp när tillgången avyttras. Under förutsättning att summeringen av intäkts- och kostnadsposterna leder till ett överskott ska 30 % statlig inkomstskatt utgå på överskottet (65 kap. 7 § IL). Resulterar istället summeringen i underskott erhåller du en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överskrider 100 000 kr och 21 % av resterande underskott (67 kap. 10 § IL). Reduktion av skatten görs mot statligt och kommunal inkomstskatt.

Jag hoppas att du fick svar på dina fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.

Vänligen,

Atefa JafaryRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Omkostnadsbelopp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000