Beräkning av försörjningsstöd vid samboförhållanden

2014-02-05 i Myndigheter
FRÅGA
Min flickvän går idag på socialbidrag och går snart ur gymnasiet. Det var tänkt att hon då skulle flytta hem till mig men då säger de på socialen att de tar bort hennes bidrag och att jag får stå för hennes ekonomiska. Enligt socialen så är det så här det går till men vad jag kan se i sambolagen så har inte jag någon som helst försörjningsplikt mot henne, vi ska bara bli sambos, inte gifta oss. Hur funkar denna djungel av lagar, får dom verkligen ställa krav på mig att jag skall stå för hennes ekonomiska bit också eller är detta bara ett sätt för dom att försöka smita undan?
SVAR

Hej,

Jag kan förstå att du letar i sambolagen, men reglerna om försörjningsstöd ("socialbidrag") finns tyvärr inte där. De finns istället i socialtjänstlagens (2001:453) fjärde kapitel, som du t ex kan hitta här.

Det verkar tyvärr som att socialnämnden bara har följt de riktlinjer som man brukar tillämpa vid beräkning av försörjningsstöd; de har inte brutit mot några regler.

Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har man rätt till försörjningsstöd om man "inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt". Om man är gift eller sambo med någon som har råd att försörja en så brukar det räknas som att man kan få sina behov "tillgodosedda på annat sätt". Därmed har man tyvärr inte rätt till försörjningsstöd.

I Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) s. 18 står följande:

"Makars inkomster bör räknas som gemensamma vid prövningen avrätten till ekonomiskt bistånd. Detsamma bör gälla för registrerade partners inkomster. I regel bör detta även gälla för dem som lever i sådanasamboförhållanden som avses i sambolagen (2003:376). För samborbör socialnämnden räkna med båda parters sammanlagda inkomsteroch tillgångar från sammanflyttningsdagen."

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd kan du hitta här: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19014/2013-3-13.pdf.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (345)
2020-08-07 Rätt till ekonomiskt stöd
2020-07-31 Rätt att begära att en myndighet avgör ett ärende?
2020-07-31 Vad krävs för att som anhörig till EU-medborgare bli folkbokförd i Sverige?
2020-07-30 Vilka lagar styr kommuners verksamhet?

Alla besvarade frågor (82752)