Beräkning av antal företagna avhjälpandeförsök

2015-12-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hur räknas antalet avhjälpta fel, vid en reklamation? Har under de senaste tre åren fått byta ut min soffa vid tre tillfällen, inräknat första soffa som jag köpte. Vid varje tillfälle har jag fått välja nytt tyg och ny färg, detta på grund av att tidigare tyger bytts ut och det har inte ersatts med likadant tyg av bättre kvalité. Soffan har nu igen börjat ludda och fälla tyg, precis samma fel som de tidigare sofforna haft. Nu har jag begärt en ny reklamation samt ett hävt köp då jag känner att jag inte fått en vara som jag betalt för. Nu hävdar butiken att detta skulle innebära tredje avhjälpingen av varan, men så ser inte jag det, vad har jag för rätt på min sida?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Den ursprungliga leveransen är inte att anse som ett avhälpande. Har tyget ej blivit bytt mer än två gånger därefter har således endast två avhjälpanden skett. Att fästa alltför stor vikt vid detta förhållande vore emellertid föga meningsfullt eftersom det kan finnas fall i vilka väsentlig olägenhet uppkommer för köparen före det att säljaren tre gånger försökt reparera varan.


Om exempelvis den felaktiga varans avsedda funktion är av väsentlig betydelse för köparen i dennes vardag och svårligen kan ersättas under avhjälpandetiden kan det tänkas att färre avhjälpandeförsök tillåts. Detsamma gäller om avhjälpandeförsöken är utdragna eller annars innebär besvär för köparen.


En mer ingående behandling av en snarlik fråga finns att läsa här.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1104)
2020-12-04 Fel på vara såld i befintligt skick
2020-12-03 Måste jag betala en vara som till slut anländer trots att köpet har hävts på grund av dröjsmål?
2020-11-30 Hund med ''dolda fel''
2020-11-29 Bilförsäljaren har gett fel uppgifter om bilens service?

Alla besvarade frågor (86931)