Beräkning av anställningstid

2016-02-08 i Anställningsformer
FRÅGA
Räknas LAS- poäng för hela anställningstiden om någon har haft en provanställning under ett halvår och nu har en tillsvidaretjänst.?
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Särskilda regler om anställningstid hittar du här.

Som utgångspunkt gäller att all den tid då ett anställningsförhållande förelegat, räknas med, om inte annat anges. Det innebär att anställningens art (tillsvidareanställning, provanställning vikariat etc.) och omfattning (hel- eller deltid) inte spelar någon roll- Anställningen behöver heller inte nödvändigtvis vara sammanhängande för att räknas med. Det innebär vidare att uppehåll i arbetet inte påverkar beräkningen av den sammanlagda anställningstiden hos den aktuella arbetsgivaren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll