Beräkna reavinstskatt

2016-06-27 i Reavinstskatt
FRÅGA
Hej!Vi är fyra syskon som fick ett fritidshus som gåva av vår far i mitten på -90 talet. Vi funderar nu på att sälja. På vilken summa beräknas reavinstskatten? På fastighetens värde vid gåvotillfället eller på dagens värde? Taxeringsvärdet har ökat mångdubbelt sedan gåvobrevet skrevs.Med vänlig hälsningVanja ThorsénTel 070 6771685e-post vanja.thorsen@telia.com
SVAR

Hejoch tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Envinst på ett fastighetsförsäljning utgör en kapitalvinst. Hur reavinstskattenska beräknas på kapitalvinster finns reglerat i inkomstskattelagen (IL), 44kap. I 44:13-14 IL klargörs för hur beräkningen ska gå till. Beräkningen utgårfrån den erhållna ersättningen för fastigheten, alltså marknadsvärdet. Därifrånska avdrag göras för utgifter som uppkommer vid försäljningen - mäklarkostnader,samt för omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet omfattar anskaffningsavgiften,(priset som fastigheten köptes för), samt med förbättringsutgifter, så somstörre renoveringar etc.

Densumma som man får därefter är den summa som skatten ska beräknas på.

Jaghoppas att jag har varit tydlig i mitt svar. Har du ytterligare frågor tvekainte att höra av dig till oss igen så ska vi hjälpa dig vidare.

Haen fortsatt bra måndag.

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?