Beräkna anskaffningsvärde för fastighet vid gåva och köp

FRÅGA
Hej!Ponera att jag har fått min fastighet i gåva (betalat 84% av taxeringsvärde) och vill räkna ut anskaffningsvärde vid eventuell försäljning. Eftersom dem jag "fick" fastigheten av i sin tur fick den i arv, men pga ogiltigt testamente också fick den i gåva av den efterlevande. Vad blir då anskaffningsvärdet för mig vid eventuell försäljning? Det gjordes en värdering i samband med att jag tog över fastigheten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om beskattning återfinns i inkomstskattelagen (IL) och det är således hit jag hänvisar mina svar. Mitt svar kommer börja med att redogöra för hur man ser på gåvor när det gäller fastigheter för att sedan gå in på vilket anskaffningsvärde du får tillgodoräkna dig. Slutligen ger jag en kort överblick över kapitalberäkningen.

Gåva av fastighet

När det rör sig om både gåva och köp (så kallat "blandat fång") gäller vissa speciella regler för fastigheter. Istället för att överlåtelsen delas upp i en köpdel och en gåvodel (som man gör vid ex. bilar, se RÅ 1943 ref. 9), använder man sig av den så kallade "huvudsaklighetsprincipen" när det gäller fastigheter (RÅ 1981 1:29). Det innebär att om ersättningen för fastigheten understiger taxeringsvärdet så ska hela överlåtelsen anses som gåva, medan om ersättningen överstiger taxeringsvärdet så ska hela överlåtelsen anses som köp. I ditt fall understiger ersättningen taxeringsvärdet, och därför ska hela överlåtelsen betraktas som en gåva.

Hur beräknas anskaffningsvärde vid gåva?

När det gäller gåvor använder man sig utav "kontinuitetsprincipen". Denna innebär att du "övertar" överlåtarens anskaffningsvärde (44 kap. 21 § IL). Detsamma gäller för de som du fick fastigheten ifrån vilket i sin tur innebär att du får tillgodoräkna anskaffningsvärdet som den första personen i "gåvoledet" hade. Det kanske låter krångligt, men jag hoppas du förstår min formulering. Därutöver får du tillgodoräkna det anskaffningsvärde som du haft (alltså 84% av taxeringsvärdet som du betalade).

Dessutom kan du vid kapitalberäkningen tillgodoräkna dig utgifterna för avyttringen samt vissa förbättringsutgifter som har inneburit "grundförbättringar" av fastigheten (jfr 44 kap. 13-14 §§ IL & 45 kap. 11-12 §§ IL). Då din fråga inte rör just kapitalberäkningen väljer jag att inte gå djupare in på detta i mitt svar då svaret i så fall blir väldigt långdraget.

Sammanfattning

Istället kan svaret sammanfattas som så att ditt anskaffningsvärde är det belopp du betalade för fastigheten, plus det anskaffningsvärde som den första personen i gåvoledet hade fått tillgodoräkna sig vid en försäljning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?