Beräkna anskaffningsutgift vid köp av bostadsrätt

2017-01-31 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Hej, skatteteknisk fråga gällande anskaffningsvärde på bostadsrätt. Historik:- Bostadsrätt Inköpt tillsammans med tidigare sambo för 1 850 000 (min del 50% = 925 000- Vid separation värderas lägenheten till 3 000 000 och jag köper ut henne för den summan, och bor kvar.Min undran är hur anskaffningsvärdet ser ut med de omständigheterna.Tacksam för svar. VänligenMattias
SVAR

Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Det är inkomstskattelagen (här) som reglerar denna typ av frågor.

För den första andelen om 50 % är anskaffningsvärdet 925 000 kr och för resterande 50 % är anskaffningsvärdet det du betalade för hennes andel vilket jag förstår som (3000000/2=1500000) 1 500 000 kr.

Skulle du sälja hela bostadsrätten idag är det totala anskaffningsvärde 925 000 + 1 500 000 = 2 425 000 kr.

Notera att även vissa förbättringskostnader kan räknas in i omkostnadsbeloppet samt att vissa kostnader för själva försäljningen får göras avdrag med.

Vill du läsa mer detaljerat om anskaffningsutgift och hur kapitalvinster beräknas vid försäljning av privatbostad kan du läsa här: Anskaffningsutgift

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?