FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 09/05/2014

Belastningsregistret - misshandel

Hej! Jag har sökt jobb inom vården och arbetsgivaren har begärt utdrag ur belastningsregistret, jag är dömd för misshandel, kommer detta att stå i pappret?

Lawline svarar

Hej!

Rikspolisstyrelsen ansvarar för belastningsregistret som regleras i lagen (1998:620) om belastningsregister (https://lagen.nu/1998:620). Enligt lagens 3 § mom. 1 ska registret innehålla uppgifter om den som genom dom blivit ålagd påföljd för ett brott (t.ex. misshandel).

Då det inte framgår närmre vilken del av vården din arbetsgivare tillhör, utgår jag i det följande från att arbetsgivaren själv har rätt att begära ut uppgifter ur registret. Då kommer uppgiften om misshandelsdomen att synas (men se nedan angående gallring). Det kan tilläggas att är det en enskild arbetsgivare inom vårdsektorn du sökt jobb hos har denne rätt att vid anställning få ut uppgifter i registret om en annan enskild enligt lagen om belastningsregister 10 §.

Uppgifter i belastningsregistret kan gallras, dvs. plockas bort från registret. Svaret på din fråga beror dels på när du dömdes för misshandeln, dels vilken påföljd du fick för detta. För misshandel av normalgraden kan man enligt Brottsbalken 3 kap. 5 § (https://lagen.nu/1962:700) dömas till fängelse högst två år. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan påföljden alternativt bli villkorlig dom eller skyddstillsyn. När gallring sker i dessa olika fall gäller följande:

Ett fängelsestraff gallras tio år efter frigivning (lag om belastningsregister 17 § mom. 1).

Skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen, alternativ fem år efter domen om du var under 18 år vid tidpunkten för misshandeln (lag om belastningsregister 17 § mom. 4).

Jag hoppas att du med hjälp av detta får svar på din fråga! Det kan också tilläggas att den som har tagit del av belastningsregistret har tystnadsplikt kring uppgifterna enligt lagen om belastningsregister 19 §.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000