Belastningsregister och överklagan av ringa stöld

FRÅGA
Hej!Jag är en kvinna, 58 år. Jag råkade ta en klänning från ICA maxi, jag gick över kassan för och ringa min son och skulle in igen till butiken, jag hade inte gått ur butiken. Jag dömdes för snatteri, och betalade 2 500 kr, det blir snart 3 år och jag har fortfarande pricken kvar. 1. Undrar hur länge kvarstår pricken på min franskregistrerat? 2. Om jag nu överklagar kommer det funka även om det har gått nästan 3 år?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Precis som du har delat upp det i din fråga så är det två frågor som du vill ha svar på. Det är dels hur länge din dom finns kvar i belastningsregistret och om det är möjligt att överklaga domen trots att det är uppemot tre år sedan som du blev dömd. Jag kommer att dela in dina två frågor i två rubriker för att göra det enklare för dig att navigera i mitt svar.

Hur länge kommer domen finnas med i belastningsregistret?

Det som avgör hur länge man står med i belastningsregistret är den påföljd, d.v.s. straffet, som man har blivit dömd för. Du anger i din fråga att du blev dömd för snatteri, idag kallas det för ringa stöd. Som också framkommer av din fråga är att påföljden blev att betala böter och det innebär att du kommer finnas med i belastningsregistret i 5 år, se 17 § punkt 9 i belastningsregisterlagen. Där anges det att böter gallras 5 år efter beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet.

Kan du överklaga domen?

I frågan anger du att det är ungefär 3 år sedan som du blev dömd och det är frågan om en dom vid brottsmål. Som jag tolkar det så blev du dömd i tingsrätten och för att överklaga dom från tingsrätten så ska detta göras skriftligen inom tre veckor efter att domen meddelades, se 51 kap 1 § Rättegångsbalken (RB). Domen har alltså vunnit laga kraft. Således är det försent att inkomma med en överklagan och en sådan skulle avvisas, se 51 kap. 3 § RB.

Resning beviljas heller inte normalt sett om det inte har framkommit några nya omständigheter sedan domen, och det räcker heller inte med att man inte åberopade vissa omständigheter utan det krävs att dessa nya omständigheter inte kunde åberopas. Andra möjligheter vore om t.ex. ett vittne lämnade oriktiga uppgifter eller om att bevis som åberopats varit förfalskade eller liknande. Utifrån din fråga så tolkar jag det som att inga nya omständigheter har uppstått och därför går troligen inte domen att gå överklaga.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (649)
2020-11-27 Jag är åtalad för stöld. Vad kommer att hända nu?
2020-11-26 Polisanmäld för snatteri
2020-11-23 Kan stöld vid flera olika tidpunkter klassas som ett fall av stöld?
2020-11-04 Får jag ta tillbaka stulen egendom i annans hem?

Alla besvarade frågor (86527)